naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Update 2024 regels Groencontainer Marken
Grof tuinafval is tuinafval dat niet met een snoeischaar doorgeknipt kan worden
 
Naar aanleiding van de discussie van afgelopen zomer over het gebruik van de groencontainer nogmaals de regels voor het gebruik.
 
Algemeen
   Allereerst vragen wij iedereen die zijn groenafval komt afstorten om de vrijwilligers, die het gebruik deze voorziening voor u als inwoner mogelijk maken, met respect en fatsoen tegemoet te treden. Zij staan hier in hun vrije tijd en het minste wat ze kunnen verwachten is opvolging van hun aanwijzingen die gebaseerd zijn op de afspraken met de Gemeente Waterland.
 
   Verder verzoeken wij u het aangeboden afval in handelbare afmetingen en hoeveelheden aan te bieden. Wij willen iedereen de gelegenheid bieden om zijn afval te storten en dan is het aanleveren van een hele boom niet rechtvaardig ten opzichte van uw dorpsgenoten.
 
    De door de Gemeente Waterland gehanteerde definitie voor grof tuinafval:
Grof tuinafval is tuinafval dat niet met een snoeischaar doorgeknipt kan worden.
 
Wij wijzen u op andere mogelijkheden voor het storten van grof tuinafval (grote afmetingen).
 
Om een en ander duidelijk te maken geven we onderstaand aan welk afval er gestort mag worden:

 

Wat mag WEL in de groencontainer:
Wat mag ABSOLUUT NIET in de groencontainer:
   Boomstronken (handelbare afmetingenvan maximaal 100 cm lengte met een doorsnede van maximaal 40 cm)
  Takken (tot 15 cm doorsnede)
  Snoeiafval
  Tuinafval
  Moestuin afval
  Struiken (handelbare afmetingen)
  Gras/maaisel
  Riet
  Bamboe
  Bladeren
  Aanhangend grond (aan planten) - maximaal 10% van de totale inhoud
  Graszoden
  Hout en houtresten
  Stenen
  Papier/karton
  Plastic (verpakkingen)
  Touw (gebruikt om afval te bundelen)
  Grond/zand
  Vervuild plantsoenafval
  Organisch afval (bijvoorbeeld gekookt voedsel)
 
In verband met verspreidingsrisico:
  Afval of resten van de Japanse duizendknoop planten of andere ongewenste exoten
 
Natuurlijk blijft er een groot grijs gebied over van wat wel of niet aangeboden mag worden. Bij twijfel bepaalt de vrijwilliger van dienst welke bij discussie in principe de steun van het Eilandraad bestuur kan verwachten.
 
   
 
Andere opties tot het inleveren groenafval
 
Grof snoeiafval:
 
Milieustraat Purmerend
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
Aangepaste openingstijden
Maandag 09:00 - 15:15 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07:30-15:15 uur
Zaterdag 08:30-14:30 uur
LET OP! U moet uw afvalpas meenemen.
 
Remondis
Via de grofvuil ophaalservice van onze afvalinzamelaar Remondis.
Uitsluitend in bundels van maximaal 1,50 meter lengte.
U kunt Remondis bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 15.30.
Telefoonnummer 0299-407 671
Email waterland@remondis.nl
 
Lodder
Een extra alternatief is het snoeiafval in te leveren brengen in Zuiderwoude. Bewoners van Waterland kunnen hun snoeiafval, gras/ kruiden, takken, stammetjes en dergelijke wegbrengen naar dit bedrijf.
Geen ander afval zoals stenen en hout.
Wanneer
 Elke eerste zaterdag van de maand op van 10.00 uur tot 12.00 uur
Adres
Lodder B.V. ,Gouw 14, 1153 PK Zuiderwoude.
Telefoon : 020-40.31.553
 
Groente Fruit en Tuinafval
GFT-afval bestaat groente-, fruit- en etensresten, en ook uit al het kleine tuinafval. U kunt uw GFT in de groene container stoppen. Als u geen gft-container heeft (bijvoorbeeld hoogbouw of binnenstad), dan kunt u het gft bij het restafval stoppen.
Verder staan er binnen Marken een aantal vaste bovengrondse containers waar GFT en organisch afval zoals gekookt voedsel in gestort mogen worden.
 
Openingstijden groencontainer
Het rooster voor 2024 kunt u terugvinden op de website van de Eilandraad en Marker Nieuws.
 
 Bovenstaande in pdf 
De Groencontainer is een initiatief van de
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 5 maart 2024
naar Marker Nieuws 2024 indexpagina