naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
WaterlandNatuurlijk presenteert concept Sportvisie 2030
Met de vraag aan het college hier uitwerking aan te geven voor het zomerreces 2024
Concept-sportvisie 2030 (232-47)
 
Vragen van de fractie WaterlandNatuurlijk aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden op 14 februari 2024).
 
Aanleiding/toelichting
Door de fractie van WaterlandNatuurlijk is een concept-sportvisie 2030 opgesteld. WaterlandNatuurlijk wil zich de komende jaren nadrukkelijk richten op het belang van en de mogelijkheid tot sport en bewegen voor iedereen in alle kernen van onze gemeente. Graag ziet WaterlandNatuurlijk dat het college een uitwerking geeft aan deze concept-sportvisie.
 
Vraag
WaterlandNatuurlijk biedt de onderstaande concept-sportvisie aan het college aan met de vraag hier uitwerking aan te geven en voor het zomerreces 2024 met een reactie/voorstel naar de raad te komen. Kan het college dit toezeggen?
 
 Visie 2030 Sport en Bewegen in Gemeente waterland (232-48) in pdf 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Raadsvragen' week 8, 22 februari 2024

Bron: WaterlandNatuurlijk, dinsdag 27 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina