naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Deze week aanslag gemeentelijke belastingen 2024 in de brievenbus
 
Deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2024 (voor de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting) in uw brievenbus. Bij de onroerende zaakbelasting vindt u ook de WOZ-waarde van het pand.
 
Wanneer u zich heeft aangemeld bij de berichtenbox van 'Mijn Overheid' ontvangt u de aanslag niet per post maar krijgt u via de e-mail een melding dat de aanslag klaar staat in de berichtenbox.
 
Betalingsmogelijkheden
U kunt het aanslagbedrag automatisch laten afschrijven of het bedrag zelf overmaken.
 
Op www.waterland.nl/belastingen kunt u een automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer / IBAN wijzigen. Hier vindt u ook meer informatie over de verschillende belastingen. Als u er voor kiest om het bedrag zelf over te maken, dient u het aanslagbedrag voor de laatste vervaldatum te betalen. U kunt dit doen door middel van internetbankieren of eigen overschrijvingen. Ook is het mogelijk gebruik te maken van de QR-code op het aanslagbiljet. De laatste vervaldatum is 31 mei 2024.
 
Niet eens met uw WOZ-waarde?
Als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen  of de hoogte van de WOZ-waarde, neemt u dan eerst contact op met ons. Dit kan via het telefoonnummer  0299 658 566 of door een  e-mail te sturen naar gemeente@waterland.nl. De gemeente wil net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast.
 
Bezwaar maken
Komt u er met de gemeentelijke taxateur niet uit en wilt u toch bezwaar maken? Dat is gratis en u heeft er bijna nooit een gespecialiseerd bureau voor nodig. Er zijn veel bureaus die aanbieden gratis bezwaar voor u te maken. Dit lijkt gratis voor u, maar deze bureaus verdienen geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet overmaken als de waarde verlaagd wordt. Dit is al snel 280,00. Als u ons eerst belt, dan kunnen we samen kijken of de waarde goed is. Is dat niet het geval, dan passen we de waarde aan.
 
Bezwaarschift
Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Dat kan via het digitale loket van onze belastingbalie: www.waterland.nl/belastingen of schriftelijk. Stuur dan uw bezwaar naar: gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam of mail naar gemeente@waterland.nl.
 
  Toelichting gemeentelijke belastingen Gemeente Waterland 2024 in pdf  
  Opvragen van taxatieverslag woning / garage etc. via DigiD 
 De verschillen tussen 2024 en 2023 kunt u vinden via deze link 
  Toelichting welke bij het papieren / digitale aanslagbiljet was gevoegd in pdf  
Tarieven van omringende gemeenten 2023-2024 in pdf
Meer informatie over de WOZ beschikking op de website van de gemeente Waterland
www.WOZwaardeloket.nl
 
U dient wel het vinkje te hebben aangezet bij 'Organisaties Berichtenbox' op 'mijn Overheid':
(Gemeente Waterland maakt sinds 2017 gebruik van dit systeem:
Je ontvangt: Aanslag Lokale Belastingen en WOZ-beschikkingen)

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 22 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina