naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Herstraten Flevostraat en kruising Flevostraat/IJsselmeerweg
Bewonersbrief Flevostraat 1 t/m 18 & IJsselmeerweg 7 t/m 22
Geachte bewoner,
 
De Flevostraat op Marken staat op het programma voor onderhoud. De rijbaan en de voetpaden worden met bestaand materiaal herstraat. Het onderhoud is noodzakelijk omdat het regenwater niet meer goed wegloopt en de voetpaden niet meer goed begaanbaar zijn.
 
Planning en fasering
Van maandag 19 februari tot en met vrijdag 8 maart 2024 wordt de Flevostraat herstraat. De werkzaamheden beginnen bij Flevostraat 1 en eindigen met de kruising met de IJsselmeerweg.
 
De Flevostraat is afgesloten voor autoverkeer gedurende de werkzaamheden. De kruising IJsselmeerweg – Flevostraat blijft zolang mogelijk open, maar wordt uiteindelijk ook een aantal dagen afgesloten. Als duidelijk is wanneer deze afsluiting plaatsvindt, wordt dit aangegeven met verkeersborden.
 
De haakse parkeerplaatsen in de IJsselmeerweg zijn van 19 februari tot 8 maart in gebruik als opslaglocatie.
 
Wat betekent dit voor u
Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij beperken de hinder door een gefaseerde aanpak en het aanbrengen van loopschotten. Om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, vragen wij u om:
 
    voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op het met gele verkeersborden aangegeven weggedeelte;
    eventueel aanwezige hagen/beplanting die overhangen boven de stoep of rijbaan terug te snoeien;
    uw eigen tuinbanden recht te zetten;
    medewerking te verlenen aan verzoeken van de aannemer en/of gemeente;
    vuilnisbakken aan te bieden op plekken buiten het werkterrein.
 
Contact/vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff, bereikbaar per telefoon 06-27317234 of via de mail op JanJaap.Tenhaeff@waterland.nl.
 
Bovenstaande bewonersbrief in pdf

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 20 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina