naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Nieuwsbrief Oranjevereniging Marken februari 2024
Contributie 2023/2024
Beste inwoner(s) van Marken,
 
Ieder jaar in januari/februari ontvangt u van ons deze brief met het verzoek de jaarlijkse bijdrage voor 1 april over te maken naar onze IBAN,
NL14 RABO 0347 3867 76
 ten name van Oranje Vereniging ‘Nederland en Oranje’.
onder vermelding van '2023-2024' en uw adres.
 
De standaard bijdragen die wij van u vragen zijn als volgt:
   € 12,00 voor een gezin: (ouder(s) inclusief alle inwonende kinderen t/m 17 jaar)
    € 6,00 voor alleenstaanden en/of achttienplussers
 
De betaling is uiteraard op vrijwillige basis en mocht u onze vereniging een warm hart toedragen en een hoger bedrag willen overmaken, dan mag u dit bedrag uiteraard verhogen.
 
Zonder uw bijdrage wordt het organiseren van onze standaard activiteiten, Koningsdag en Dodenherdenking, steeds meer een probleem. Vorig jaar hebben we € 3.400 mogen ontvangen, maar onze uitgaven voor Koningsdag en Dodenherdenking bedroegen € 4.000.
 
Als u reeds een automatische incasso heeft afgegeven hoeft u niets te doen en wordt het door uw aangegeven bedrag automatisch tussen 20 maart en 1 april van uw rekening afgeschreven.
 
Automatische incasso
Wilt u alsnog een jaarlijks doorlopende automatische incasso af geven, dan zullen wij ervoor zorgen dat het door u aangegeven bedrag jaarlijks tussen 20 maart en 1 april van uw rekening wordt afgeschreven. U kunt deze incasso afgeven door de onderstaande 'Doorlopende automatische incasso machtiging' aan te vullen met uw gegevens en af te geven op:
   Zuiderzeeweg 24 ten name van Johan van Gerven of
   Kerkbuurt 71 ten name van Astrid Commandeur of
   in te scannen en per mail te versturen naar oranjevereniging.marken@ziggo.nl.
 
Eventuele extra bijdragen (naast de standaard contributie) kunnen wij helaas niet als incasso verwerken. Deze extra bijdrage vragen wij u apart over te maken naar onze IBAN NL14 RABO 0347 3867 76 ten name van Oranje Vereniging ‘Nederland en Oranje’.
 
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage en zien deze graag tegemoet!
Oranjegroet van het COV Bestuur
 
Doorlopende automatische incasso machtiging in pdf 
Bovenstaande kon u ook terugvinden als bijlage bij 'Nieuwsblad Waterland' van donderdag 15 februari 2024
Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl
 
         

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', vrijdag 16 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina