naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Wat te doen als een 'toestemming' niet is gepubliceerd?
Toestemming of vergunningverlening door gemeente Waterland
 
Wat te doen als een ‘toestemming’ of vergunningverlening niet is gepubliceerd door de gemeente Waterland ?
 
Als een ieder iets wil laten veranderen, aan bijvoorbeeld een woning, dien je veelal toestemming te vragen bij de gemeente Waterland.
 
De aanvraag
 De aanvraag dient gepubliceerd te worden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Een ieder kan kennis nemen van de aanvraag.
 
Waarom publiceert gemeente Waterland dit bericht?
Met dit bericht laat de gemeente weten dat er misschien iets verandert in je omgeving. Dan kun je op tijd reageren als je het hier niet mee eens bent.
 
Wanneer neemt gemeente Waterland een besluit over de aanvraag van de vergunning?
De gemeente heeft de aanvraag voor de vergunning ontvangen op een bepaald moment en publiceert een nieuw bericht als op de aanvraag is besloten. Een ieder kan nu nog niet reageren of bezwaar maken.
 
Vragen over de aanvraag van de vergunning?
Een ieder kan nu alvast wel de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kun je bellen met de gemeente.
 
De toestemming of afgifte vergunning
 De toestemming of afgifte vergunning dient (ook) gepubliceerd te worden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Een ieder kan kennis nemen van dit besluit van de gemeente en een ieder kan reageren als je het niet eens bent met dit besluit. Dit reageren dient binnen zes weken na publicatie van de toestemming of afgifte vergunning te geschieden. 
 
Maar wat, als de toestemming of afgifte vergunning NIET is gepubliceerd?
Als een toestemming of afgifte vergunning niet is gepubliceerd, om wat voor reden dan ook, dien je binnen twee weken, nadat je zelf bekend zou kunnen zijn met de werkzaamheden, te reageren. Dan kun je alsnog bezwaar maken dan wel beroep instellen.
 
Dus als je een wereldreis hebt gemaakt van een aantal maanden, en je bij thuiskomst geconfronteerd met een verbouwing van bijvoorbeeld je buren, gaat de termijn van twee weken dan pas in.
 
Als je bezwaar wil maken dien je een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders:
 
Burgemeester en wethouders van Waterland,
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM
 
 
Dit artikel is samengesteld in samenspraak met de handhavingsjurist van de

Bron: PepProductions, vrijdag 9 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina