naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Column van burgemeester Marian van der Weele: februari 2024
 
Beste Waterlanders,

Aanstaande zaterdag, 10 februari. hoop ik u allen te zien op het Winterfestival in en bij het Gemeentehuis! Er is van alles te zien en te doen, een uitgelezen kans om een duurzaamheidsminicollege te volgen, te weten te komen hoe de politie drugslabs opspoort, het werk van de brandweer, werken als gemeenteambtenaar en nog veel meer! En natuurlijk gaan we de nieuwe ereburger de erepenning overhandigen! Wie dat is, houden we nog even geheim tot 15.00 uur zaterdagmiddag! Het leek ons een goed idee om in plaats van de nieuwjaarsreceptie een evenement te organiseren wat leuk is voor alle leeftijden en om meer te laten zien van het werk wat de gemeente in dienst van de gemeenschap doet.

Wat begon dit jaar hectisch! Een steeds maar rijzende meerspiegel. Gelukkig hadden we de zandzakken op tijd klaar liggen voor de buitendijkse oude vesting van Monnickendam. De jachthavens, Huis aan het Water en Strand 4 en EuroParcs hebben erg hard moeten werken om de waterschade te beperken. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. We zijn druk met het opstellen van evaluaties en inschatten hoe we een eventuele volgende natte periode beter kunnen opvangen. Dat doen we in nauw overleg met Rijkswaterstaat (de beheerder van het peil), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de andere gemeenten die ook wateroverlast te verduren hadden en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De gemeenteraad heeft het college opgedragen om bij de Minister te pleiten voor een onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Veel te doen dus naast alle andere taken!
 
En dat is eigenlijk iedere dag aan de orde, dagelijks een volle agenda om Waterland goed te besturen en het verschil te kunnen maken in de kleine en grote zaken die het leven van de Waterlanders be´nvloeden. Met energie die ons mooie landschap en de mensen me geven.
 
 Hartelijke groet,
 
Tot zaterdag!
 
Marian van der Weele
Burgemeester
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 8 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina