naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Reactie Jan Schild op artikel over 'Moriaanshoofd' in het NHD
het Moriaanshoofd
uit 1816
 
 
het Moriaanshoofd
uit 1925
Geachte redactie,
 
Ik ben het Noordhollands Dagblad (NHD) zeer dankbaar dat zij op dinsdag 30 januari 2024 zo groot heeft uitgepakt met een artikel over mijn onderzoek naar herkomst en betekenis van het wapen van Marken. Echter de eindredacteur van uw blad begaat op de voorpagina (van het regio nieuws) een vergissing.
 
Hij schrijft ďOok de meest recente poging van eilandhistoricus Jan Schild leed schipbreukĒ. Dat is geenszins het geval. Het is een volledig afgerond onderzoek dat niet ergens onderweg is gestrand.
 
Nooit eerder is uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst en betekenis van het Moriaanshoofd dat het wapen van Marken siert.
 
De laatste keer was in 1915/16 toen de toenmalige burgemeester van Marken een vraag hieromtrent voorlegde aan de Hoge Raad van Adel.
 
Conclusies van mijn onderzoek:
1.) Anno 1670 had het Eiland Marken een Moriaanshoofd als wapen. Waarom dit wapen werd gevoerd en hoe het eruitzag is niet terug te vinden, omdat in de Franse tijd (1795-1813) alle archieven van het eiland door de maire (Burgemeester in het Frans) zijn verbrand.
 
2.) Het huidige officiŽle gemeentewapen in 1816 verstrekt door de Hoge Raad van Adel. Omdat niet bekend was hoe het er voor die tijd uitzag heeft toen de heraldisch tekenaar van de Hoge Raad van Adel een Moriaanshoofd getekend. Omdat ook de kleuren van het wapen niet bekend waren zijn de rijkskleuren toegekend namelijk blauw en geel.
 
3.) Omdat de tekening van 1816 er niet al te florissant uitzag, is er in 1862 een verbeterde versie getekend. Echter het in 1816 toegekende wapen bleef het officiŽle gemeentewapen.
 
4.) In 1925 tekende een heraldicus voor het koffie Hag album een geheel eigen versie van een Morenhoofd. In huidige beleving wordt dit nu als een karikaturaal negroÔde beeld gezien. Alleen de hoofdband deed nog aan het oude wapen denken.
 
5.) Om de verwarring compleet te maken, worden vanaf 1930 deze verschillende beelden en nog meer variaties, naast elkaar gebruikt.
 
6.) Tegen het einde van de twintigste eeuw komt het karikaturale beeld steeds prominenter in beeld.
 
7.) Het feit dat er in 2023 in Monnickendam bezwaren tegen dit beeld worden gemaakt, kan als een wake up call worden beschouwd.
 
Bovenstaande stond in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 3 februari 2024 onder de rubriek 'Lezers schrijven', waarin brieven van lezers welkom zijn.
het Moriaanshoofd
uit 1816
 
 
het Moriaanshoofd
uit 1925
 

Bron: Jan Schild, zaterdag 3 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina