naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Informatie over vervangen kademuur van de Wilhelminabrug
Aan de belanghebbenden rondom; Kerkbuurt, Buurterstraat & Belangstellenden op Marken.
 
Onderwerp
Het vervangen van de kademuur / Informatie rondom de uitvoering
 
Geachte dame, heer,
 
U heeft het ongetwijfeld in de media gevolgd. Er komt een nieuwe, verbeterde en meer toegankelijke Wilhelminabrug! In goed overleg met de Stichting Eilandraad Marken, Veiligheidsregio (brandweer Marken), PWN en natuurlijk Gemeente Waterland gaan wij, naast het realiseren van een nieuwe kademuur, ˇˇk de Wilhelminabrug vervangen. Hiermee zijn wij afgelopen jaar reeds begonnen.
 
Waarom deze brief?
Wij willen u graag informeren omtrent de stand van zaken. In december 2023 informeerden wij u over het verwijderen van de bovenbouw van de brug, deze is succesvol naar onze werkplaats gebracht! Een deel van de brug gaat worden hergebruikt.
 
Om en nabij week 5 (vanaf 29 januari 2024) zijn wij voornemens aan te vangen met de uitvoering ter plaatse. Dit kan, met name in den beginne, een beetje hinder met zich meebrengen. Alvorens wij overgaan tot sloop zorgen wij ervoor dat delen van de bestaande sloot worden gedempt. Hier realiseren wij een tijdelijke dam zodat verkeer doorgang kan (blijven) vinden tijdens onze werkzaamheden. De Kerkbuurt zal eveneens bereikbaar zijn.
 
De uitvoering is bewerkelijk en neemt enige tijd in beslag. Wij verwachten de eerste fase eind juni 2024 af te ronden. De Wilhelminabrug zelf zal nadien worden teruggeplaatst (najaar 2024). Dit mede omdat ambacht tijd vergt en al het nieuwe hout enige droogtijd behoeft. Het zal zeker het wachten waard zijn!
 
We doen ons best, een bÚÚtje overlast kan echter voorkomen;
Mocht er onverhoopt toch een onwenselijk scenario zich aandoen, er iets niet goed gaan of er aanbevelingen zijn dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder voor het werk, Sebastiaan de Groot. Te bereiken op; 0299-640625 ˇf per email op s.degroot@vangeemen.nl hiernaast ziet namens gemeente Waterland Matthijs Rebel toe op een correcte uitvoering van het werk en is ook hij graag te bereiken bij vragen op voorhand of tijdens de uitvoering telefonisch op 06-2100 0536 of per mail op matthijs.rebel@waterland.nl hiernaast kunt u te zijner tijd altijd even binnenlopen in de bouwkeet.
 
Wij vertrouwen u langs deze weg naar behoren te hebben ge´nformeerd en wij treffen elkaar wederom graag snel. Op voorhand wederom dank voor uw begrip!
 
Hoogachtend,
Namens het bouwteam Gemeente Waterland & Van Geemen.
     
 Bovenstaande als bewonersbrief in pdf   Situatietekening verkeersmaatregelen in pdf 

Bron: Van Geemen, maandag 22 januari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina