naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Vervoerregio stemt in met verbeterplan EBS
'Vakantiepakket plus' regeling duurt tot en met 31 augustus 2024
 
EBS is op zondag 10 december gestart met een nieuwe concessie in Zaanstreek-Waterland. In de eerste paar weken van de concessie voldeed EBS nog niet aan alle aan de concessie gestelde eisen. Om EBS maximaal te stimuleren om de beloften richting de reizigers waar te maken en de tekortkomingen op te lossen heeft de Vervoerregio een verbeterplan van EBS geëist. Op donderdag 18 januari heeft het dagelijks bestuur kennis genomen van dit verbeterplan.

Met het verbeterplan wil EBS de situatie die is ontstaan zo snel mogelijk verbeteren en de reiziger een betrouwbare dienstverlening bieden. Het verbeterplan gaat in op meerdere thema’s, waaronder veiligheid, reisinformatie, marketing, uitvoering dienstregeling, opschaling en herstel.
 
Als onderdeel van het verbeterplan heeft EBS heeft ervoor gekozen om met een aangepaste dienstregeling te rijden om de reiziger meer betrouwbaarheid te bieden. Omdat het standpunt van de Vervoerregio blijft dat de reiziger zo snel mogelijk moet kunnen rekenen op een betrouwbare én volwaardige dienstregeling is géén ontheffing verleend voor de aanpassingen aan de dienstregeling zoals opgenomen in het verbeterplan. Dit betekent onder andere dat EBS geen subsidie ontvangt voor de ritten die ze niet rijden.
 
“Ik baal er flink van dat de dienstregeling nu wordt afgeschaald”, zegt Gerard Slegers, lid van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. “Ook blijf ik het vervelend vinden dat reizigers de afgelopen weken in de kou hebben moeten staan. Voor de tekortkomingen (waaronder de niet gereden ritten) volgt op 29 februari nog een boete.”
 
De komende tijd zal de Vervoerregio het verbeterplan gebruiken om de daarin opgenomen maatregelen van EBS en het bijhorende tijdspad te monitoren.
 
'Vakantiepakket plus' regeling
EBS heeft  als onderdeel van het Verbeterplan de dienstregeling vanaf maandag 8 januari 2024 aangepast naar een zogenaamd ‘vakantiepakket plus’. Dit betekent dat op werkdagen het vakantiepakket gereden wordt met extra diensten op spits- en scholierenlijnen en op zaterdag wordt een zondagdienstregeling gereden. Deze aangepaste dienstregeling heeft als doel om de reiziger een betrouwbare dienstregeling te bieden doordat zo min mogelijk ritten uitvallen. op Aangepaste dienstregeling vanaf maandag 8 januari 2024 is de nieuwe dienstregeling in te zien.
 

Bron: Vervoerregio Amsterdam, zaterdag 20 januari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina