naar Marker Nieuws indexpagina
Bewonersbrief inzake ontwikkelingen Wilhelminabrug
 
Aan de belanghebbenden rondom Kerkbuurt, Buurterstraat & Belangstellenden op Marken.
Monnickendam, november 2023.
Onze referentie: 230068.
Betreft : Het vervangen van de kademuur.
Onderwerp : Informatie rondom de uitvoering.
 
 
Geachte dame, heer,
 
U heeft het ongetwijfeld in de media gevolgd. Er komt een nieuwe, verbeterde en meer toegankelijke, Wilhelminabrug! In goed overleg met de Stichting Eilandraad Marken, Veiligheidsregio (Brandweer Marken), PWN en natuurlijk de Gemeente Waterland gaan wij, naast het realiseren van een nieuwe kademuur, 66k de Wilhelminabrug vervangen.
 
Waarom deze brief?
Wij willen u graag informeren omtrent de stand van zaken. Momenteel zijn wij de nodige voorbereidingen aan het treffen om de werkzaamheden komend jaar te gaan uitvoeren. Hierover informeren wij u nader.
 
Wij hebben echter dit jaar nog wel enige werkzaamheden waarvan u enige hinder kunt ondervinden. Met name ten aanzien van de veiligheid en voorbereidingen is besloten de bestaande Wilhelminabrug (gedeeltelijk) te demonteren. Geen zorgen; De brug kan nadien gewoon nog worden gebruikt. Tijdens de uitvoering van de overige werkzaamheden zal een tijdelijke voorziening worden aangelegd om het verkeer doorgang te laten vinden.
 
Deze werkzaamheden voeren wij dit najaar nog uit. Wij verwachten dat deze werkzaamheden maximaal 2 ß 3 werkdagen oponthoud met zich mee kunnen brengen en wij hopen op uw begrip in deze. Wij doen ons best deze tot een minimum te beperken.
 
We doen ons best, een beetje overlast kan echter voorkomen
Mocht er onverhoopt toch een onwenselijk scenario zich aandoen, er iets niet goed gaan of er aanbevelingen zijn dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder voor het werk, Sebastiaan de Groot. Te bereiken op 0299-640625 of per email op s.degroot@vangeemen.nl hiernaast ziet namens gemeente Waterland Matthijs Rebel toe op een correcte uitvoering van het werk en is ook hij graag te bereiken bij vragen op voorhand of tijdens de uitvoering telefonisch op 06-21000536 of per mail op matthijs.rebel@waterland.nl hiernaast kunt u te zijner tijd altijd even binnenlopen in de bouwkeet.
 
Wij vertrouwen u langs deze weg naar behoren te hebben ge´nformeerd en wij treffen elkaar wederom graag snel.
 
Hoogachtend,
Namens het bouwteam Gemeente Waterland & Van Geemen
 Bovenstaande als bewonersbrief in pdf 

Bron: Van Geemen, maandag 20 november 2023

naar Marker Nieuws indexpagina