naar Marker Nieuws indexpagina
Woensdag 22 november: Tweede Kamerverkiezingen 2023
Van 07.30 tot 21.00 uur

TK2023

Beste Waterlanders,
 
Op woensdag 22 november 2023 zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Nederland staat voor een groot aantal belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals wonen, klimaat, de arbeidsmarkt, inkomens- en kansengelijkheid, migratie en bevolkingssamenstelling. Deze verkiezingen zijn het moment om mee te beslissen over welke 150 Tweede Kamerleden de komende vier jaar besluiten gaan nemen over deze en andere belangrijke onderwerpen. Ik hoop dat u gebruik gaat maken van uw stemrecht en hiermee kunt aangeven wie u de verantwoordelijkheid wilt geven om de besluiten over het functioneren van ons land te nemen.
 
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor deze vervroegde verkiezingen, om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Uiteraard houden wij u via onze website (www.waterland.nl) en andere kanalen hierover op de hoogte.
 
Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester
 
 
 
Wanneer kunt u stemmen?
Op woensdag 22 november zijn alle stembureaus in gemeente  Waterland geopend. U kunt zelf kiezen bij welke locatie u uw stem uit wil brengen. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. De lijst van alle stembureaus.
 
Waar kunt u stemmen?
U kunt uw stem uitbrengen in het stembureau naar uw keuze, daarom staat er geen stembureau op uw stempas vermeld en alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.
 
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Een mondeling verzoek voor een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur. Hiervoor kunt u terecht bij de balie van de afdeling Publiekszaken.
 
Op wie kunt u stemmen?
U kunt op iedereen stemmen die op de kandidatenlijst staat. De kandidatenlijst ontvangt u uiterlijk vrijdag 17 november per post.
 
Hoe kunt u stemmen?
    U kunt zelf stemmen met uw stempas. Neem uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Deze documenten mogen bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. (De einddatum op uw identiteitsbewijs is op de dag van de verkiezingen 22 november 2018 of eerder).
    U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. Een gemachtigde kan voor maximaal twee personen stemmen. Deze stemmen moeten gelijktijdig worden uitgebracht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Waterland woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen.
    Er is geen mogelijkheid om per brief te stemmen.
 
Bereikbaarheid Publiekszaken
Om alles rondom de verkiezingen in goede banen te leiden, zijn de balies van Publiekszaken op woensdag 22 november gesloten. Op donderdag 23 november zijn de balies alleen geopend voor noodgevallen. Heeft u een noodgeval en wilt u een afspraak op donderdag 23 november? Neem dan contact op met (0299)-658 585 voor het inplannen van een afspraak.
 
Vervangende stempas/iemand machtigen om voor u te stemmen
Bent u uw stempas kwijtgeraakt of wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Een schriftelijke aanvraag voor een vervangende stempas of een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 17 november om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Een mondeling verzoek voor een vervangende stempas kan tot uiterlijk dinsdag 21 november 12.00 uur. Hiervoor kunt u terecht bij de balie van de afdeling Publiekszaken.
 
Meer informatie www.waterland.nl/verkiezingen

TK2023

De lijst van alle stembureaus:
Hier vindt u een plattegrond van alle stemlocaties in de gemeente: https://waarismijnstemlokaal.nl/s/Waterland

Bron: Gemeente Waterland, maandag 6 november 2023

naar Marker Nieuws indexpagina