naar Marker Nieuws indexpagina
Vleermuis winterverblijven aan PEN huisje in Buurterstraat
 
Maandagmiddag 23 oktober heeft projectontwikkelaar Cor Mooij (GreenFields TAD B.V.) een achttal vleermuis winterverblijven laten ophangen aan het elektriciteitshuisje (PEN huisje) aan de Buurterstraat op Marken.
 
Dit deed Cor Mooij niet voor niets. De reden is de Wet natuurbescherming, inzake de bouw van woningen aan de Westerstraat 25 op Marken. Er werden daar vleermuizen aangetroffen en als daar gebouwd mag worden dienen dit soort (alternatieve) winterverblijven geplaatst te worden binnen een bepaalde afstand vanaf de bouwlocatie.
 
Vleermuizen kunnen niet zelf een verblijfplaats maken
Ze gebruiken bestaande plekjes zoals gaten in bomen en zolders, kelders of spleetvormige ruimten in gebouwen. Met vleermuisverblijven kunnen die vleermuizen een extra plekje bieden. Vooral mannetjes of kleine groepjes vleermuizen gebruiken graag een vleermuisverblijf.
 
   

Bron: PepProductions, maandag 23 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina