naar Marker Nieuws indexpagina
26 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing 2023
woensdag 22 november 2023

TK2023

26 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 22 november 2023. Er nemen in totaal 1.126 kandidaten deel. 20 partijen nemen deel in alle 20 kieskringen, 6 partijen nemen niet in alle kieskringen deel. Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2021 deden 37 partijen mee en 1.579 kandidaten.
 
Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “Het kandidaatstellingsproces is goed verlopen. In korte tijd werden meer dan 12.000 A4’tjes ingeleverd en gecontroleerd. Vorig jaar adviseerde de Kiesraad de procedure efficiënter in te richten, bijvoorbeeld door het digitaal inleveren van de kandidatenlijst en ondersteuningsverklaringen. Hiervoor is op korte termijn wetgeving nodig.”
 
Geldige kandidatenlijsten
De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig, en nummerde deze als volgt:
1. VVD
2. D66
3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
4. PVV (Partij voor de Vrijheid)
5. CDA
6. SP (Socialistische Partij)
7. Forum voor Democratie
8. Partij voor de Dieren
9. ChristenUnie
10. Volt
11. JA21
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
13. DENK
14. 50PLUS
15. BBB
16. BIJ1
17. Piratenpartij – De Groenen
18. BVNL / Groep Van Haga
19. Nieuw Sociaal Contract
20. Splinter
21. LP (Libertaire Partij)
22. LEF – Voor de Nieuwe Generatie
23. Samen voor Nederland
24. Nederland met een PLAN
25. PartijvdSport
26. Politieke Partij voor Basisinkomen (niet in kieskring Den Helder)
Lijstnummering
De Kiesraad nummerde de geldige kandidatenlijsten. Partijen met minimaal een zetel in de Tweede Kamer krijgen een nummer toegekend op basis van het aantal stemmen dat ze bij de vorige verkiezing behaalden. De partij met het grootste aantal stemmen, krijgt nummer 1, enzovoort. Vervolgens krijgen nieuwe partijen een nummer op volgorde van het aantal kieskringen waarin ze deelnemen. Bij deelname in een gelijk aantal kieskringen wordt geloot.
 
Verzuimen
Op 9 oktober leverden 29 partijen kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Bij 15 partijen werden verzuimen geconstateerd. Niet alle partijen hebben de verzuimen hersteld. Dat betekent dat de lijsten van de partijen JEZUS LEEFT, Partij voor Ontwikkeling en een blanco lijst met als eerste kandidaat G. Sterenborg ongeldig zijn verklaard voor alle kieskringen omdat zij onvoldoende ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd.

  De lijst van de partijen LEF - Voor de Nieuwe Generatie, LP (Libertaire Partij), Samen voor Nederland zijn ongeldig verklaard voor kieskring 20 (Bonaire), omdat onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.
  De lijst van de partij Nederland met een PLAN is ongeldig verklaard voor de kieskringen 3 (Assen), 16 (Middelburg) en 20 (Bonaire), omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.
  De lijst van de partij PartijvdSport is ongeldig verklaard voor de kieskringen 1 (Groningen), 2 (Leeuwarden), 3 (Assen), 5 (Lelystad), 7 (Arnhem), 12 (’s-Gravenhage), 13 (Rotterdam), 16 (Middelburg) en 20 (Bonaire), omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.
  De lijst van de Politieke Partij voor Basisinkomen is ongeldig verklaard voor de kieskringen 1 (Groningen), 3 (Assen), 4 (Zwolle), 6 (Nijmegen), 7 (Arnhem), 10 (Haarlem), 11 (Den Helder), 13 (Rotterdam), 14 (Dordrecht), 16 (Middelburg), 19 (Maastricht), en 20 (Bonaire), omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.
 
Daarnaast werden de volgende kandidaten geschrapt: Op de kandidatenlijst van de Piratenpartij – De Groenen kandidaat nr. 23 (T.H. Ligthart) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen. Op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie wordt kandidaat nr. 40 (J.J. Schilder) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen. Op de kandidatenlijst van Samen voor Nederland wordt kandidaat nr. 10 (A.M. Kloosterman) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van LP (Libertaire Partij) wordt kandidaat nr. 20 (A.T. Wellens) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van de PartijvdSport wordt kandidaat nr. 7 (D. Looze) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van Nederland met een PLAN wordt kandidaat nr. 18 (R.V. Beydals) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt.
 
Kieskringen
(Marken, gemeente Waterland, valt onder kieskring Den Helder (kieskring 11).
Nederland is onderverdeeld in twintig kieskringen. De beslissingen van de Kiesraad betekenen dat niet alle partijen deelnemen in alle kieskringen.
 
Waterlanders op de kandidatenlijsten
 Marken
J.A. Olivier (m), nummer 27, Forum voor Democratie (kieskring Haarlem)
 
Monnickendam
Laura Bromet (v), nummer 11, GroenLinks/PvdA (alle kieskringen)
Frederik J. Roeberen (m), nummer 23, Samen voor Nederland (alle kieskringen)
 
Uitdam, Katwoude, Zuiderwoude, Purmer, Zuiderwoude, Broek in Waterland., Watergang en Ilpendam
Géén

TK2023

 Overzicht politieke partijen per kieskring in pdf 
 Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten in pdf 

Bron: Kiesraad, zaterdag 21 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina