naar Marker Nieuws indexpagina
Kerkcafé Marken 19 oktober, een prikkelende start
In Brasserie Restaurant 'De Taanketel' aan de Havenbuurt
Een mooie avond was het in de Brasserie Restaurant 'De Taanketel', met een groep mensen uit verschillende levensfases die open, betrokken, luisterend en invoelend praatten over de kunst van het opvoeden. 
 
Waar begin je eigenlijk aan, waarom kies je er misschien juist niet voor of is het je niet gegeven kinderen te krijgen? Hoe is het om te leven met kinderen die niet van jou zelf zijn? Hoe ga je om met je eigen verwachtingen of die van je omgeving? Welke opvoedskills heb je tegenwoordig als ouder nodig en hoe houd je je staande? Ervaar je hulp van je omgeving? Waarden als omzien naar de ander, geborgenheid, leren van fouten, leren omgaan met teleurstellingen, en grenzen stellen passeerden de revue.
 
Er was veel expertise aan tafel, van docenten, kinderdagverblijf medewerker, jeugdzorg expert tot aan ervaringsdeskundigen. Conclusie van de avond: hierover zijn we nog lang niet uitgepraat! 
 
En beloofd is beloofd, we eindigden met een goed glas.
 
Volgend Kerkcafé is op 11 december. Thema: "Depressiviteit, een taboe? Over jouw mentale gezondheid en die van de ander".
 
Programma voor de volgende avonden:
 
Maandag 11 december 2023
`Depressiviteit, een taboe?' Over jouw mentale gezondheid en die van anderen.
 
Donderdag 25 januari 2024
`En ze leefden nog 'mg en gelukkig.' Over liefde en trouw aan jezelf en de ander in je relatie.
 
Donderdag 7 maart 2024
`Is dat echt wel zo?' Over de invloed van media op jou.
 
Maandag 8 april 2024
De stand van de aarde' Over jouw relatie met de natuur en leven op aarde.
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Volg ons dan via Instagram (@kerkcafe_marken) en je kunt altijd mailen naar kerkcafemarken@gmail.com.
 

Bron: Dominee Huib Klink, vrijdag 20 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina