naar Marker Nieuws indexpagina
Zaterdag 4 november: Kledinginzameling Mensen in Nood
Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur kunt u vrijwillig(st)ers aan de deur verwachten
Enkele weken geleden kondigden we het al aan: de kledinginzameling voor Mensen in Nood op
 
Zaterdag 4 november 2023
 
Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen. Dit jaar is de opbrengst van de kledingactie voor onderwijs in de Democratische Republiek Congo.
 
Slechts 57% van de kinderen daar maakt de lagere school af. Dat komt door het gebrek aan kennis en motivatie bij leraren en door slecht les- en leermateriaal en beperkte schoolinfrastructuur (bijvoorbeeld klaslokalen in open lucht). Veel leerlingen bereiken niet het minimumniveau van lezen, schrijven en rekenen waardoor slechts 24% doorgaat naar het voortgezet onderwijs. Schrikbarende cijfers! Een direct gevolg hiervan is dat vele kinderen onvoldoende kans hebben te ontsnappen aan de armoedecirkel en beperkt worden in het creŽren van een betere toekomst.
 
Door middel van 'Prestatie Gericht Financieren' stimuleert Cordaid (waarvan Mensen in Nood een onderdeel is) scholen de prestaties te verbeteren. Ook kunnen er campagnes, om met name meisjes terug naar school te laten gaan, opgezet worden. Na elk semester wordt er, op basis van resultaten, een subsidie toegekend aan die scholen die goed presteren. Ze kunnen dat bedrag naar eigen goeddunken besteden. Versterking van het onderwijs kan enkel bereikt worden met een plan dat wordt onderworpen aan monitoring en evaluaties van alle betrokken partijen, inclusief ouders en leerlingen. Dit doet Cordaid.
 
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingaktie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl
 
Graag tot zaterdag 4 november 2023.
                                                                                                     Nelie Springer-Zeeman
                                                                                                     Eef Visser

Bron: Eef Visser, woensdag 18 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina