naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 8 oktober 2023
Livestream vanuit de Patmoskerk
3e zondag van de herfst
Voorganger : Ds. Johan Visser uit Amsterdam
Organist : Hans Jütte
Kosters : Jaap Boes en Klaas Boes
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Project Waterlandse Diaconieën
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 8 oktober 2023   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 5 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina