naar Marker Nieuws indexpagina
Inspraaknotitie Cor Mul in raadsvergadering 21 september 2023
inzake Kruisbaakweg 6 op Marken
 
De heer Cor Mul, directeur van MPO B.V., sprak in bij agendapunt 8, inzake besluitvorming over het al dan niet afgeven van een definitieve Verklaring van geen Bedenkingen (VvgB) Kruisbaakweg 6 op Marken.
 
Geachte leden van de gemeenteraad en alle aanwezigen,
 
Naar aanleiding van het door u te nemen besluit met betrekking de verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 6 woningen aan de Kruisbaakweg 6 op Marken wil ik u hierbij graag een aantal zaken voorleggen alvorens u de beslissing neemt.
 
Ik neem u allereerst mee in de geschiedenis van deze ontwikkeling en van de daaropvolgende omgevingsvergunningsaanvraag.
 
Situatie:
Het perceel Kruisbaakweg 6 op Marken heeft een oppervlakte van ongeveer 5000 m2 en op dit perceel staat een loods van ongeveer 1.100 m2. Deze loods is in het verleden in gebruik geweest met verschillende functies, waaronder ook wonen en werken.
 
Het bestemmingsplan Marken 2013, laat op deze locatie een gebouw toe met dezelfde oppervlakte en goot en bouwhoogtes van respectievelijk 5 en 7 meter, met de functie “gemengd”: Er is hier dus een gevestigd recht voor het bouwen van 1 woning met atelier(s).
 
Voor deze locatie is in 2011 ook al een omgevingsvergunning verstrekt voor de bouw van 1 woning met diverse ruimtes. Deze ruimtes worden op de vergunning verschillend aangegeven maar het zijn er 6 en kan je concluderen dat in combinatie met het bestemmingsplan het dan gaat om 1 woning met 6 ateliers.
 
Lees en kijk verder in de onderstaande volledige inspraaknotitie van de heer Cor Mul.
 
 
 Volledige inspraaknotitie Cor Mul in pdf 
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Ingekomen stukken' week 38, 22 september 2023

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 22 september 2023

naar Marker Nieuws indexpagina