naar Marker Nieuws indexpagina
Een geslaagde Marker IJsbruiloft
Een traditionele Marker IJsbruiloft, daar denk je niet aan in de maand september, maar toch heeft dit spektakel afgelopen zondag plaatsgevonden op het ijsbaanterrein aan het Zereiderpad op Marken. Voor deze editie is de werkgroep Marker IJsbruiloft begin december 2022 begonnen met de voorbereidingen. Er kwam geen strenge winter, dus geen IJsbruiloft op het ijs, maar wel ‘gewoon’ op het grasveld van het ijsbaanterrein aan het Zereiderpad.
 
Na de geslaagde Marker IJsbruiloft op zondag 15 september 2019 en de fotoshoots & boek van Jimmy Nelson in 2022 werd het enthousiasme aangewakkerd voor een volgende 'IJsbruiloft'. Deze ‘bruiloft’ was wederom een groot succes, waar de weergoden ook zeker hun steentje aan hebben bijgedragen.
 
Wat is een IJsbruiloft?
Een ijsbruiloft is een (nagespeelde) bruiloft op het ijs (nu dus gras) met verschillende bruidsparen, die zogenaamd in de echt worden verbonden door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is geen echte huwelijksvoltrekking, maar het is wel een feestelijk samenzijn. Na het officiële gedeelte krijgen alle bruiloftsgasten tulband en een schep uit de kom begeleid door muziek en dans.
 
De vier bruidsparen en de ruim tweehonderdvijftig bruiloftsgasten werden onder begeleiding van de Christelijke muziekvereniging ‘Juliana’ van het dorpshuis ‘Het Trefpunt’ naar het ijsbaanterrein muzikaal begeleid. Langs de gehele route stonden ook veel toeristen het geheel gade te slaan en hebben dit voor het thuisfront vastgelegd. De route vanaf dorpshuis ging via de volgende straten: Kerkbuurt, Buurterstraat, Westerstraat, Havenbuurt, tussen Buurt 2 & 3, Kets, Kesterpad, Beatrixbrug, Walandweg, Zereiderpad en eindigend bij IJsclub Marken.
 
Bij Café Restaurant 'Land en Zeezicht' werd een stop gemaakt, daar Jimmy Nelson op deze plek een groepsfoto had gepland. Het koste wat moeite om iedereen in beeld te kunnen krijgen maar na ruim een kwartier stond  iedereen juist op de gevoelige plaat.
 
Op de ‘bruiloft’ werd een ieder welkom geheten door ceremoniemeester Cor Visser. Vervolgens gaf Neeltje van Altena uitleg over de kleding van de vier bruidsparen, welke om beurt uit de kantine van IJsclub Marken kwamen lopen. Aansluitend werden de ambtenaren van de burgerlijke stand voorgesteld, dominee Huib Klink en burgemeester Marian van der Weele. Na een korte toespraak van zowel de heer Klink als mevrouw Van der Weele, werden de bruidsparen ‘in de echt verbonden’. Na de ondertekening van de ‘huwelijksakten’, werd het Marker Volkslied gezongen, met (uiteraard) muzikale ondersteuning van ‘Juliana’.  Daaropvolgend was het tijd voor de 'schep uit de kom' (lepel brandewijn) en jeugd onder de 18 jaar kreeg een ijsje. Ook werd er tulband uitgedeeld door de bediendes.
 
Na het ‘officiële’ gedeelte was er een optreden van 'Men in Black', maar vanmiddag 'Men in het Mereker'. Zij zongen een aantal liedjes in het Marker dialect. Iedereen kon ook meezingen, want alvorens werden liedboekjes uitgedeeld. Daarna werden meerdere liedjes uit de uitgedeelde liedjesboekje gezongen, begeleid door Juliana. De afsluiting was de zevensprong.  Na de dankwoorden van de ceremoniemeester was het tijd voor de afterparty. 'Postman and the Ramblers'  zorgde voor een gezellige muzikale afsluiting van deze Marker cultuur middag. De weergoden waren de Marker bevolking goed gezind deze middag.
 
Een middag die voor de folklore van de Marker klederdracht navolging verdiend en waar iedereen met een heel goed gevoel aan kan terug denken.
   
en wat moet Marken zonder haar muziekvereniging.......
 Link naar alle foto's van de Marker IJsbruiloft  2023 
     

Bron: PepProductions, zondag 17 september 2023

naar Marker Nieuws indexpagina