naar Marker Nieuws indexpagina
Nader onderzoek waterveiligheid nodig voor Waterlandse Zeedijk (N518)
Om vast te stellen hoe omvangrijk de dijkversterking langs de Gouwzee bij Monnickendam moet zijn, is verder onderzoek naar de waterveiligheid nodig. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincie Noord-Holland. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de Waterlandse Zeedijk bij Monnickendam langs de Gouwzee versterken, omdat de stabiliteit onvoldoende zou zijn. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Deel een van het rapport vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen (alternatieven). Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In deel twee volgt het definitieve ontwerp en een uitwerking van de milieueffecten.
 
Beschrijf duidelijk het keuzeproces voor de voorkeursoplossing, zegt de Commissie, en onderbouw waarom bepaalde oplossingen afvallen.
 
Verder adviseert de Commissie om te onderbouwen op welke plekken de stabiliteit van de dijk onvoldoende is. Daarvoor is verdiepend onderzoek nodig. Het is belangrijke informatie, omdat bij minimale stabiliteitsproblemen minder ingrijpende of geen maatregelen nodig zijn om aan de veiligheidsnormen te voldoen.
 
Laat zien wat de gevolgen van de alternatieven voor de leefomgeving, natuur en water zijn, adviseert de Commissie. Tot slot is de dijk een belangrijk provinciaal monument. Breng daarom de cultuurhistorische impact van de versterking in beeld.
 
 Link naar het volledige advies van de Commissie voor de MER 

Bron: Commissie voor de MilieuEffectenRapportage, vrijdag 15 september 2023

naar Marker Nieuws indexpagina