naar Marker Nieuws indexpagina
Herinnering contributiebetaling Oranjevereniging Marken
Contributie 2022/2023
Beste inwoner(s) van Marken,
 
De meesten van jullie zijn al bekend met onze activiteiten, maar voor alle nieuwe bewoners, waarvan er een groot aantal bij gekomen zijn de afgelopen jaren, willen wij kort nog eens toelichten wat er van ons verwacht kan worden gedurende het jaar.
 
De Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’ organiseert voor alle bewoners iedere Koningsdag een volledig programma met een cultureel karakter van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur. Tevens organiseren wij de activiteiten die plaatsvinden met de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag (zoals de jaarlijkse bingo voor vijftigplussers en een keer per vijf jaar een uitgebreid programma op Bevrijdingsdag om de vrijheid met elkaar te vieren). De missie van onze vereniging is bewoners en verenigingen/stichtingen met elkaar te verbinden in vrijheid. Wij zetten ons actief in om het bewustzijn van het leven in vrijheid en verdraagzaamheid 'levend' te houden door verbindende en laagdrempelige activiteiten te organiseren voor alle lagen van de bevolking.
 
Bijna alle activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar dit redden wij helaas niet zonder de financiële steun die wij jaarlijks van u mogen ontvangen en waar wij zeer dankbaar voor zijn.
 
Ieder jaar in januari/februari ontvangt u van ons deze brief met het verzoek de jaarlijkse bijdrage voor 1 april over te maken naar onze rekening.
 
!! Wellicht is deze brief aan uw aandacht ontsnapt !!
 
De standaard bijdragen die wij van u vragen zijn als volgt:
   € 12,00 voor het gehele gezin (een gezin houdt in: ouder(s) inclusief alle inwonende kinderen t/m 17 jaar)
    € 6,00 voor alleenstaanden en/of achttienplussers
NL14 RABO 0347 3867 76 ten name van Oranje Vereniging ‘Nederland en Oranje’.
onder vermelding van '2022-2023' en uw adres.
 
Als u reeds een automatische incasso heeft afgegeven hoeft u niets te doen en is het door uw aangegeven bedrag op 4 april 2023 al automatisch van uw rekening afgeschreven.
 
De betaling is uiteraard op vrijwillige basis en mocht u onze vereniging een warm hart toedragen en een hoger bedrag willen overmaken, dan mag u dit bedrag uiteraard verhogen.
 
Automatische incasso
Wilt u alsnog een jaarlijks doorlopende automatische incasso af geven, dan zullen wij ervoor zorgen dat het door u aangegeven bedrag jaarlijks van uw rekening wordt afgeschreven. U kunt deze incasso afgeven door de onderstaande 'Doorlopende automatische incasso machtiging' aan te vullen met uw gegevens en af te geven op:
   Zuiderzeeweg 24 ten name van Johan van Gerven of
   Kerkbuurt 71 ten name van Astrid Commandeur of
   in te scannen en per mail te versturen naar oranjevereniging.marken@ziggo.nl.
 
Eventuele extra bijdragen (naast de standaard contributie) kunnen wij helaas niet als incasso verwerken, dus deze vragen wij u zelfstandig over te maken naar onze IBAN NL14 RABO 0347 3867 76 ten name van Oranje Vereniging ‘Nederland en Oranje’.
 
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage en zien deze graag tegemoet!
Oranjegroet van het COV Bestuur
   Doorlopende automatische incasso machtiging in pdf   
Bovenstaande kon u ook terugvinden als bijlage bij 'Nieuwsblad Waterland' van donderdag 31 augustus 2023
Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl
 
         

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', zaterdag 2 september 2023

naar Marker Nieuws indexpagina