naar Marker Nieuws indexpagina
Besluitvorming VVGB Kruisbaakweg 6 op Marken
Memo van College van B&W over 'Verklaring van geen bedenkingen'
 
 Gewijzigde VVGB Kruisbaakweg 6 (340-29) in pdf 
Onderstaand het besluit uit de 'Gewijzigde Verklaring van geen Bedenkingen':
 
 Zienswijze tevens Nota van wijzingingen (340-30) in pdf 
(Aanvraag omgevingsvergunning Z-20250-311, Kruisbaakweg Marken)
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 34, 25 augustus 2023

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 25 augustus 2023

naar Marker Nieuws indexpagina