naar Marker Nieuws indexpagina
Nota Grondbeleid gemeente Waterland 2022
OfficiŽle mededelingen Waterland, week 33
 
Inleiding
Dit is de Nota Grondbeleid 2022 van de gemeente Waterland. In deze nota wordt beschreven welke beleidskeuzes Waterland maakt ten aanzien van grondbeleid en hoe de gemeente hieraan uitvoering geeft. De gemeente Waterland kiest daarbij voor het concept Sturend Grondbeleid dat hierna nader zal worden toegelicht. Grondbeleid is voor gemeenten een belangrijk middel om doelstellingen en ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en huisvesting te realiseren.
 
De gemeente Waterland formuleert de doelstelling van het grondbeleid als volgt:
Het bevorderen van het gewenste ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit en het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten.
 
In de Omgevingsvisie Waterland 2030 met als motto ĎHet Nieuw Waterlands Peilí zijn de doelstellingen en ambities van de gemeente Waterland op het gebied van ruimtelijk beleid vastgelegd. De ligging van de gemeente met haar overwegend open landschap en grote hoeveelheid water, in de Metropoolregio Amsterdam, tussen en nabij sterk groeiende stedelijke concentraties, maakt de eigenschappen/waarden van Waterland uniek en waardevol. De ambitie van de gemeente Waterland is dan ook om een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied te zijn, met respect voor de aanwezige waarden openheid, rust en natuur.
 
In de Woonvisie Waterland 2025 zijn de beleidskaders en de opgaven op het gebied van volkshuisvesting vastgelegd. De focus van het beleid ligt hier op het aanpassen van de bestaande woningvoorraad, het toevoegen van nieuwe woningen en het bevorderen van langer zelfstandig wonen.
 
Deze Nota Grondbeleid sluit aan en borduurt voort op zowel de inhoud van de Omgevingsvisie Waterland 2030 als die van de Woonvisie Waterland 2025.
 
In de Nota Grondbeleid 2022 is relevante wet- en regelgeving opgenomen om aan de lezer een totaalbeeld duidelijk te maken.
 
 Complete Nota grondbeleid gemeente Waterland 2022 in pdf 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 17 augustus 2023

naar Marker Nieuws indexpagina