naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwsbrief ontwikkeling woningbouw S.V. Marken juli 2023
 
Aanvraag omgevingsvergunning
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de verdere planontwikkeling van het bouwplan.
 
Met name hebben we ons gericht op de uitwerking van de woningontwerpen samen met onze adviseurs. In het bouwplan is een grote diversiteit opgenomen van woningtypen voor alle doelgroepen. Het uitwerken van de woningontwerpen met alle eisen van dien is een tijdrovende klus.

Inmiddels zijn we zover gevorderd dat we het zo goed als gereed hebben voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat we omgevingsvergunning medio november kunnen aanvragen.

Naar verwachting zal het vergunningstraject een half jaar in beslag nemen. Als de omgevingsvergunning is goedgekeurd betekent dit dat de plannen en visie voor het project in lijn liggen met de regelgeving en vereisten van de gemeente. Dit is een belangrijke mijlpaal die de weg vrijmaakt om de verkoop van de woningen te starten.
 
Grond bouwrijp maken
Ondertussen werken we verder aan de voorbereidingen om de locatie bouwrijp te maken. Binnenkort kan worden gestart met het ophogen van de grond. Er dienen immers werven te worden gerealiseerd op de locatie. Om de werven te realiseren, moeten we het terrein ophogen met zand.

Daarna volgt een zettingsperiode zodat het zand kan zetten (inklinken) en er een draagkrachtige ondergrond ontstaat om de woningen op te bouwen. We verwachten dat het zetten ongeveer een jaar gaat duren.
 
Start verkoop
Zoals de planning er nu voor staat verwachten we dan ook rond de zomer van 2024 in verkoop te kunnen gaan. De verkoop zal in verschillende fases geschieden.
 
Aan het eind van het jaar kunnen we meer informatie verschaffen over de verkoop van de woningen tevens kunnen we dan meer informatie verstrekken over de woningen die in het plan komen.

zie ook : https://www.ontwikkeling-marken.nl/
 

Bron: Ontwikkeling Marken, maandag 24 juli 2023

naar Marker Nieuws indexpagina