naar Marker Nieuws indexpagina
Afval goed scheiden scheelt tijd en geld
 
Dit kan stukken beter: restafval in GFT, oud papier in plastic, glas en plastic in restafval. En batterijen, KCA, elektrische apparaten en stenen bij het gewone afval. Afval in de verkeerde afvalbak kost onnodig geld en tijd. Daarom geeft gemeente Waterland samen met onze afvalinzamelaar Remondis de komende tijd extra aandacht aan het scheiden van afval.
 
Plastic, blikverpakking en drankkarton gaan in de container met oranje deksel. GFT gaat in de bak met het groene deksel. Papier bij papier. Verpakkingsglas in de glasbak. Alleen wat niet apart kan worden aangeleverd hoort thuis bij het restafval.
 
Vervuiling afvalstromen
Wanneer het afval niet goed van elkaar wordt gescheiden, betekent dat vervuiling van afvalstromen: afkeur van hele vrachten met als gevolg hogere verwerkingskosten, hogere CO2 uitstoot en verspilling van grondstoffen. Voor de beladers van onze afvalinzamelaars vormt vervuiling van afvalstromen een direct gevaar door risico’s met glas, batterijen (brand), KCA en zware mini-containers (arbo). Volle verfblikken, stenen, en beton betekenen beklemming of schade aan de voertuigen.
 
Bewustwording
Het scheelt tijd, geld en het risico op ongelukken wanneer we met zijn allen het afval juist sorteren. Om alle Waterlanders hiervan bewust te maken, vinden er de komende weken steekproefsgewijs controles plaats. Samen met een BOA gaat een medewerker van Remondis in een aantal containers kijken hoe Waterlanders hun afval aanbieden. Dit kan in bijzondere gevallen leiden tot het niet legen van uw mini-container. Op de desbetreffende container wordt een mededeling achtergelaten.
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 18 juli 2023

naar Marker Nieuws indexpagina