naar Marker Nieuws indexpagina
Zaterdag 24 juni wordt de Groencontainer heropend
 
 Zoals iedereen inmiddels weet is de Groencontainer de afgelopen twee weken gesloten geweest. Aanleiding van de sluiting was een meningsverschil over de omvang en volume van het aangeboden tuinafval.
 
Voorlopig wil het bestuur volstaan met het verzoek aan iedereen om zich terughoudend op te stellen in het uiten, in welke vorm dan ook, van (voorbarige) conclusies waar het de betrokken personen betreft, zeker als u niet de juiste toedracht en inhoud van de discussie kent.
 
Helaas konden we als Eilandraad niet anders dan tot sluiting overgaan omdat wij als enige betrokken partij verantwoordelijk zijn voor duidelijke regels die dit soort meningsverschillen dienen te voorkomen. Eerder door ons gepubliceerde regelgeving inzake het gebruik van de container, heeft geen duidelijkheid opgeleverd en zeker geen regels over omvang en aard van het af te geven tuinafval.
 
De Eilandraad zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en duidelijke regels opstellen omtrent het gebruik van de groencontainer. Momenteel wordt daar aan gewerkt met medewerking van onze groencontainer vrijwilligers (ervaringsdeskundigen). We zullen deze regels op zeer korte termijn publiceren.
 
Omdat het opstellen van regels meer tijd in beslag neemt dan voorzien en we u als inwoners niet langer willen duperen, hebben we besloten de voorziening met ingang van komende zaterdag 24 juni weer open te stellen.
 
Laten we voorlopig de regel hanteren dat alles wat groen tuinafval betreft kan worden gestort, met de mededeling dat waar het grootte en volume betreft rekening gehouden wordt met uw mede-inwoners die ook hun afval kwijt willen. En dat u dus het aan te bieden volume tuinafval reduceert door het te verkleinen tot takken niet groter dan een meter en anders verkiest om een grote partij in delen over twee zaterdagen aan te bieden of een ritje te maken naar de Milieustraat in Purmerend. Komende zaterdag zal het aanbod groter zijn dan normaal door de twee weken sluiting. Houdt hier dus rekening mee.
 
Laten we als inwoners van Marken respect en begrip voor elkaar tonen.
 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 22 juni 2023
naar Marker Nieuws indexpagina