naar Marker Nieuws indexpagina
Robert van Riel commandant SATG eenheid
Surface Assault and Training Group (SATG)
Robert van Riel (links) krijgt de roergangers peddel overhandigd van oud commandant Ramakers
Commando-overdracht Surface Assault and Training Group (SATG) – Korps Mariniers
 
Op woensdag 14 juni heeft Luitenant-kolonel der mariniers Ramakers het commando over de Surface Assault and Training Group (SATG) overgedragen aan Luitenant-kolonel der mariniers Robert van Riel.
 
Op 9 juli 2020 heeft Ramakers het commando over de SATG op zich genomen. In de drie succesvolle jaren dat Ramakers Commandant is geweest, heeft de SATG een flinke groei doorgemaakt en is er op operationeel vlak veel gebeurd. In zijn toespraak blikte hij hierop terug.
 
De SATG is in de afgelopen jaren operationeel veelvuldig ingezet en zijn er alle dagen militairen in binnen- en buitenland om deel te nemen aan operaties en oefeningen. Ook heeft er een interne reorganisatie plaatsgevonden, in verband met de oprichting van het Fleet Marine Squadron. Er zijn grote stappen gezet in het verhogen van de operationele gereedheid om o.a. het amfibisch en maritiem optreden nog beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al het personeel van de SATG en ondersteunende diensten. Hij dankte de bemanning voor deze inzet en voor het vertrouwen dan hij van hen heeft gehad. Luitenant-kolonel Ramakers benadrukte dat hij altijd met veel plezier heeft gediend bij deze prachtige eenheid. Hij sloot af met het feliciteren van zijn opvolger met het commando over SATG en wenste hem veel succes en plezier. Met het overhandigen van de peddel, de zogenoemde “Roerganger”, droeg Ramakers dan echt het commando over aan van Riel.
 
Luitenant-kolonel van Riel dankte in zijn toespraak zijn voorganger voor de prettige en warme wijze waarop hij is ontvangen en is bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de SATG. Hij heeft zo een goede eerste indruk van de eenheid gekregen. Hij dankte Ramakers voor het stevige fundament dat onder zijn leiding is gelegd en waarop de SATG zich verder kan ontwikkelen. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het personeel en kijkt ernaar uit om met hen samen te werken.
 
Het geheel vond plaats op Texel.
 
Het Korps Mariniers
De operationele eenheden van het korps bestaan uit: 2 gevechtseenheden, special forces, amfibische gevechts- en opleidingseenheden en een ondersteunende eenheid. Officieel zijn dit:
 
  de Marine Combat Groups;
  de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NL-MARSOF);
  de Surface Assault and Training Group (SATG);
  de Sea-based Support Group (SSG).
 
De operationele eenheden van het Korps Mariniers bevinden zich in Doorn, in Den Helder en op Texel. Daarnaast zijn er operationele eenheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Opleidingen geeft het Korps Mariniers vanuit Rotterdam en Texel.
 
Het totale korps bestaat uit ongeveer 2.500 man.
 
SATG eenheid op Marken
De SATG eenheid, was ook de eenheid die op zaterdagmiddag 10 juli 2021, onder andere, de Marker Haven kwam binnen varen met een aantal frisc's. Zie artikel 15610.

Bron: Surface Assault and Training Group, vrijdag 16 juni 2023

naar Marker Nieuws indexpagina