naar Marker Nieuws indexpagina
Inspreekreactie van twee Markers over Kruisbaakweg 6 (video)
Donderdag 1 juni 2023 / Omroep PIM
Donderdagavond 1 juni 2023 kon bij agendapunt 12 ingesproken worden in de Waterlandse gemeenteraad, inzake Definitieve verklaring van geen bedenkingen Kruisbaakweg 6. Daar hebben Ruud Hermus (Hou Marken Mooi) en Jan Schild (op persoonlijke titel) gebruik van gemaakt.
 
Op 15 september 2022 heeft de Waterlandse Gemeenteraad besloten een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (340-10) af te geven ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gebruik van het planologisch toegestane gebouw op het adres Kruisbaakweg 6 op Marken voor zes woningen.
 
Van 23 september 2022 tot en met 3 november 2022 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er zijn 96 zienswijzen ingediend. In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 
Inspreektekst van Jan Schild in pdf

Bron: PepProductions / Omroep PIM, woensdag 7 juni 2023

naar Marker Nieuws indexpagina