naar Marker Nieuws indexpagina
Groencontainer tot nader order gesloten
 
De mogelijkheid tot het wekelijks afgeven van tuinafval is een Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) initiatief. De openstelling en beheer wordt gerealiseerd door vrijwilligers. Marken is de enige kern in de gemeente Waterland die een dergelijke voorziening heeft. Inwoners van andere kernen dienen hun tuinafval naar de door de gemeente Waterland aangewezen locaties te brengen.
 
Afgelopen zaterdag 3 juni heeft er een incident plaatsgevonden tijdens de openstelling van onze groencontainer op Marken. Aard van het meningsverschil en daaruit voortvloeiende discussie was de omvang en het volume van het aangeboden afval.
 
De groencontainer op Marken is in principe alleen bedoeld voor normaal klein tuinafval in verband met verwerking tot compost.
 
De discussie heeft daarbij echter een dermate wending gekregen dat onze vrijwilligers zich genoodzaakt voelde de openstelling rond 12.15 uur te sluiten en de betreffende vrijwilligers hebben besloten, na vele jaren, zich niet meer beschikbaar te stellen voor dit type vrijwillige Eilandraadwerk.
 
Het Eilandraad bestuur kan niet anders dan deze zaak serieus te nemen en heeft besloten de openstelling voorlopig, in ieder geval voor zaterdag 10 juni, op te schorten.
 
Tussentijds zullen er duidelijke gebruiksregels worden opgesteld om dit soort discussies in de toekomst te voorkomen.
 
Nadere berichtgeving volgt.
 
Voorlopig kunt u uw groenafval aanbieden bij:
   Wekelijks (in de zomermaanden) via een mini-container
   Milieustraat Purmerend
   Grofvuil ophaalservice via afvalinzamelaar Remondis (bundels van maximaal 1,5 lengte);
   Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Lodder B.V. Gouw 14, 1153 PK Zuiderwoude;
 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 6 juni 2023
naar Marker Nieuws indexpagina