naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuw dagelijks bestuur Hoogheemraadschap benoemd
Coalitieprogramma 2023-2027 'Water verbindt'
Het nieuwe college van dijkgraaf en hoogheemraden
Voorste rij: Jos Beemsterboer en Klazien Hartog
Middelste rij: Simon Ruiter en Marjan Leijen
Achterste rij: Martin Kuipers (secretaris-directeur), Arnold Langeveld en Remco Bosma
Dinsdagavond 16 mei 2023 benoemde het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het nieuwe dagelijks bestuur. Jos Beemsterboer (BBB), Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water & Land), Arnold Langeveld (VVD), Marjan Leijen (PvdA) en Simon Ruiter  (Geborgde zetel, ongebouwd) zijn de vijf hoogheemraden voor de komende vier jaar. Drie van de vijf hoogheemraden zijn nieuw in het dagelijks bestuur: Jos Beemsterboer, Arnold Langeveld en Simon Ruiter.

Na de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 heeft de lijsttrekker van de grootste partij, Jos Beemsterboer (BBB), het initiatief genomen om een nieuw dagelijks bestuur te formeren. Dinsdagavond 16 mei stemde het algemeen bestuur in met het voorstel voor de nieuwe hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf, Remco Bosma, vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Tevens werd stilgestaan bij het vertrek uit het dagelijks bestuur van hoogheemraden Rob Veenman, Siem Jan Schenk en Saskia Borgers.
 
Portefeuilleverdeling
De partijen hebben de volgende portefeuilleverdeling voor ogen:
   Algemene bestuurlijke zaken - Dijkgraaf Remco Bosma
   Waterveiligheid en wegen - Arnold Langeveld (VVD)
   Integraal waterbeheer (landelijk gebied) - Jos Beemsterboer (BBB)
   Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed - Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water en Land)
   Waterketen, duurzaamheid en Innovatie - Marjan Leijen (PvdA)
   Middelen en participatie - Simon Ruiter (ongebouwd)
 
Coalitieprogramma 2023-2027 'Water verbindt'
Na de verkiezingen is in samenspraak met de vijf partijen een coalitieprogramma opgesteld. Dit beschrijft op hoofdlijnen waar het dagelijks bestuur zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. "Met dit coalitieprogramma op hoofdlijnen zetten we in op een actief beleid op basis van een aantal uitgangspunten: dichtbij onze inwoners, samenwerkend vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met een gebiedsgerichte aanpak om optimaal gebruik te kunnen maken van lokale kennis en ervaring, toekomstgericht en duurzaam. Zo kunnen wij ons gebied bewoonbaar en werkbaar houden voor inwoners en bedrijven, agrariŽrs en natuurbeheerders tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten."
 
 Collegeprogramma 2023-2027 : 'Water verbindt'  
 
Alles over Dagelijks Bestuur HHNK
   

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), woensdag 17 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina