naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad presenteert 'Verduurzaming van Monumenten' op Marken
In Waterlandse Raadsvergadering, donderdag 11 mei, agendapunt 9
 
Agendapunt 9 : Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen:
 
Aangemeld voor het inspreken zijn Kelvin Molenaar en Tijs Klaver:
 
Zij vertegenwoordigen de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad), werkgroep 'Wonen' in dit speciale project 'Verduurzaming'. Vanuit het bestuur van de Eilandraad zal het project begeleid en ondersteund worden door Kim Klunder.
 
De heren Klaver en Molenaar zullen het plan zoals beschreven in de Eilandraad brochure toelichten en de Gemeente Waterland oproepen dit initiatief te ondersteunen door deel te nemen aan de te vormen project werkgroep. Tevens zal aan de aanwezige raadsleden een fysieke brochure worden overhandigd.
 
Verduurzaming van Monumentale Objecten is een onderdeel uit de 'Toekomstvisie Marken 2021-2025'.
 
 
 Brochure 'Verduurzaming Monumentale Objecten gemeente Waterland (pilot Marken)' in pdf 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 9 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina