naar Marker Nieuws indexpagina
Bouwproject Westerstraat 25 op agenda Waterlandse gemeenteraad
Raadsvergadering, donderdag 11 mei, agendapunt 12
 
Debatverzoek PvdA en WaterlandNatuurlijk inzake brief 371-18 GreenFields TAD B.V. inzake herontwikkeling Westerstraat 25, Marken.
 
Reden voor het debatverzoek is het feit dat de fracties van PvdA en WaterlandNatuurlijk graag een gesprek met de portefeuillehouder (Ton van Nieuwkerk) willen hebben over een versnelling van de procedure. Deze wordt nu tegengehouden door vleermuizen en huismussen. Het wordt zo wel een heel lang verhaal en dat wil men graag anders zien.
 
Agenda
Volledige Agenda Raadsvergadering donderdag 11 mei 2023
 
Aanvang 20.00 uur.
 
Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 11 mei 2023, direct aansluitend aan de voorbereidende vergadering, live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM stream of via Omroep PIM TV.
 
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 8 mei 2023

naar Marker Nieuws indexpagina