naar Marker Nieuws indexpagina
Jeugdraad Marken bedankt.....
naar aanleiding van voorlichtingsavond Moedige Moeders
De Jeugdraad Marken bedankt.....
 
   Drukkerij Reynen
   De Eilandraad
   Geertje Teerhuis
   Martijn Visser
   Marker Nieuws
   Alle vrijwilligers voor het rondbrengen van de flyers
   Tiny, Sylvia, Jose, Hedy, Jeroen en andere vrijwilligers van de Moedige Moeders
   Basisschool De Rietlanden
   Huisartsenpraktijk Marken
   Stichting Marker Jongeren voor de fijne en constructieve samenwerking en het gebruik van de Zonnewijzer
   Het Trefpunt voor hun flexibiliteit & service
   Iedereen waarbij we de flyer mochten neerleggen en ophangen
 
En uiteraard alle ouders, jeugd en andere belangstellenden die deze bewustwordingsbijeenkomst hebben bezocht en waardoor we het zeker als een succes kunnen beschouwen! Heb je een idee voor een (ludieke) opvolging van deze bijeenkomst laat het ons dat weten! Een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor 2!!
 
Heb je er niet bij kunnen zijn en wil je toch meer weten?
Kijk dan op de website van de Moedige Moeders: www.moedigemoeders.nl of bel: 06-38379733.
 
Nieuwe leden Jeugdraad Marken
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden, lijkt dat je wat?
Neem contact op met één van ons of via jeugdraadmarken@gmail.com
 
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Nieuwsblad Waterland' van donderdag 20 april 2023
 De Jeugdraad Marken is een werkgroep van de 
'activeren, adviseren en verbinden'

Bron: Jeugdraad Marken, donderdag 20 april 2023

naar Marker Nieuws indexpagina