naar Marker Nieuws indexpagina
Informatieavond dijkversterking Waterlandse Zeedijk (N518)
dinsdag 18 april 2023, Mirror Paviljoen, van 19.00 - 20.30 uur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) toetst met regelmaat of de dijken voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. In 2011 zijn delen van de dijk rond Monnickendam afgekeurd. Om de versterkingsopgave te bepalen is de beschikbare informatie op orde gebracht en is in 2022 aanvullend (grond)onderzoek uitgevoerd aan de Waterlandse Zeedijk Monnickendam.
 
Uit het onderzoek blijkt dat het stedelijk dijkdeel veilig is, hier hoeft dus geen dijkversterking plaats te vinden. De dijk in het landelijk deel moet wel versterkt worden. Dit betekent niet dat de waterveiligheid op dit moment in gevaar is. Met het versterken van de dijk zorgt HHNK weer voor een veilige dijk voor de komende tientallen jaren.
 
Informatieavond
Om u te informeren organiseert het hoogheemraadschap een informatieavond op dinsdag 18 april 2023. De informatieavond bestaat uit een gezamenlijk gedeelte met informatie over het project en daarna de mogelijkheid om rond te lopen langs verschillende themahoeken. Wij zijn ook benieuwd naar uw wensen en ideeŽn in relatie tot de dijkversterking.
 
Datum: dinsdag 18 april 2023
Locatie: Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1, 1141 LC Monnickendam
Tijd: 19.00 - 20.30 uur
 
Wilt u nu al meer informatie over het project dijkversterking Waterlandse Zeedijk?
 Kijk dan op de projectpagina: www.hhnk.nl/dijkversterking-monnickendam-zeedijk-en-stedelijk.
 
Bij vragen, stuur een email naar: g.veldsink@hhnk.nl. Of neem contact met ons op via het algemene nummer 072-582 8282.
 
Wij ontmoeten u graag dinsdag 18 april op de informatieavond!
 
De mensen uit de omgeving die direct aan de dijk wonen hebben een persoonlijke uitnodiging gehad.
   

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), vrijdag 14 april 2023

naar Marker Nieuws indexpagina