naar Marker Nieuws indexpagina
Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen
De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024
 
Kinderen kunnen voortaan de achternamen van beide ouders krijgen. Een wetsvoorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming hierover is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer.
 
“Je achternaam is een onderdeel van de identiteit. Je naam zegt iets over je familie, je geschiedenis en de personen bij wie je hoort. Dit voorstel vergroot de keuzevrijheid van ouders. Zij kunnen hiermee allebei hun band met het kind ook in de naam tot uitdrukking brengen”, zegt minister Weerwind.
 
Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811 kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Sinds 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de naam van de moeder. Met de nieuwe wet kunnen ouders ook een dubbele achternaam geven aan hun kinderen.
 
De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen.
 
Oudste kind geboren op of na 1 januari 2016
In de wet is daarnaast een overgangsregeling opgenomen. Is hun oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij één jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen.
 
Keuzemogelijkheden
Voor de groep mensen die nu al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen, wordt deze naam ook na 1 januari 2024 als een enkelvoudige geslachtsnaam gezien. Mochten zij dat willen, kunnen ook zij hun kind dus een dubbele geslachtsnaam meegeven, zoals Van Bergen Henegouwen De Boer.
 
Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun geslachtsnaam bij geboorte en de naam van een van de adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal.
 
Ook voor mensen die vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land, kan de nieuwe wet een uitkomst bieden. Soms is nu nog een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen. Dat is straks niet meer nodig.
 
De keuze voor een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.
 
*******
 
Stemmingen
* Tweede Kamer *
Stemming in Tweede Kamer was op 13 september 2022:
  Voor : 104 stemmen / tegen : 45 stemmen
 
* Eerste Kamer *
 Stemming in Eerste Kamer was op 21 maart 2023:
  Voor : 54 stemmen / tegen : 21 stemmen
De fracties van OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, ChristenUnie en VVD stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SGP, CDA, 50PLUS, FVD en Fractie Frentrop stemden tegen.
 

Bron: Rijksoverheid, dinsdag 21 maart 2023

naar Marker Nieuws indexpagina