naar Marker Nieuws indexpagina
Verkeersstops nabij nieuwe Gemaal De Poel met verkeerslichten (update)
Omleiding: van woensdag 29 maart 19:00 uur t/m donderdag 30 maart 04:45 uur

Aannemingscombinatie De Poel

Hierbij een update van de afrondingswerkzaamheden bij Gemaal De Poel. De eerder gecommuniceerde verkeersmaatregelen zijn helaas niet toereikend, waardoor we wat langer gebruik moeten maken van (een kortere) halve rijbaanafzetting. Onderstaand staat het overzicht van de verkeersmaatregelen:
 
Halve rijbaanafzetting rijstrook richting Marken:
Van vrijdag 10 maart 7:00 uur t/m maandag 20 maart 15:00 uur
Om-en-om regeling met verkeerslicht, dit levert enkele minuten vertraging op.
Deze halve rijbaanafzetting hebben wij nodig om de definitieve rijbaan (exclusief deklaag) aan te brengen. Tevens zal de aannemer van Liander de nuts uitlassen bij het oude gemaal De Poel.
Langere afzetting ten behoeve van gecombineerde werkzaamheden Liander bij oude gemaal, conform bijgevoegd verkeersplan
(23.01.0224.1);
 
    Halve rijbaanafzetting rijstrook Marken (kort):
Van maandag 20 maart 15:00 uur t/m vrijdag 31 maart 15:00 uur
Om-en-om regeling met verkeerslicht
Alleen een halve rijbaanafzetting bij het nieuwe gemaal De Poel
 
Nachtafsluiting volledige rijbaan:
Van woensdag 29 maart 19:00 uur t/m donderdag 30 maart 04:45 uur
  Aanbrengen deklaag asfalt en markering;
  Tijdens deze nachtafsluiting wordt verkeer omgeleid conform bijgevoegd verkeersplan B (23.0184.1);
  Tijdens de werkzaamheden is er doorgang mogelijk voor nood & hulpdiensten met prio1 over een platenbaan langs het werkvak
 
 Verkeersplan A in pdf   Verkeersplan B in pdf 

Aannemingscombinatie De Poel

     
 

Bron: Max Wiercx, vrijdag 17 maart 2023

 
Omgevingsmanager Aannemingscombinatie De Poel
naar Marker Nieuws indexpagina