naar Marker Nieuws indexpagina
Kiezen voor Provinciale Staten van NH & Waterschap op Marken
woensdag 15 maart 2023 in dorpshuis 'Het Trefpunt'
Het stembureau op Marken in dorpshuis 'Het Trefpunt', Kerkbuurt 90 op Marken
V.l.n.r.: Adriana Stam, Alice Bogaart-Schipper, Jan Veerman, Dirk van Altena en Luutje Geertje de Waart (voorzitter)

#PS2023

 
Vandaag, woensdag 15 maart 2023, mag u stemmen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en voor de verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (waterschap).
De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.
 
Provinciale Staten
Op Marken zijn 1.468 personen kiesgerechtigd. (aantal per 30 januari 2023, dag van kandidaatstelling)
 
Waterschap (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Op Marken zijn 1.493 personen kiesgerechtigd. (aantal per 30 januari 2023, dag van kandidaatstelling)

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?

Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee!
Om overal in de gemeente Waterland te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.
 
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot 15 maart 2018).
 
 
#WS2023
 Complete kandidatenlijst Provinciale Staten 2023 
 Complete kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen (HHNK) 2023 
   
Stempas voor Provinciale Staten (licht groene stempas): Stempas voor Waterschap (blauwe stempas):
1. Forum voor Democratie (50)
2. GROENLINKS (50)
3. VVD (32)
4. D66 (50)
5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (30)
6. CDA (50)
7. Partij voor de Dieren (33)
8. PVV (Partij voor de Vrijheid) (9)
9. SP (Socialistische Partij) (26)
10. ChristenUnie (44)
11. DENK (7)
12. 50PLUS (22)
13. Volt (8)
14. Belang van Nederland (BVNL) (27)
15. Nederland met een PLAN (S.V.P.) (20)
16. Piratenpartij (23)
17. JA21 (19)
18. AWP voor water, klimaat en natuur (15)
19. Onafhankelijke Politiek-NH OPNH (24)
20 BBB (25)
21. Namens Noord-Hollanders (7)
22..CODE ORANJE (11)
23. JEZUS LEEFT (1)
1. Waterplatform Groen, Water & Land (50)
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (32)
3. VVD (12)
4. Water Natuurlijk (50)
5. CDA (40)
6. 50PLUS (6)
7. AWP voor water, klimaat en natuur (17)
8. Boeren Burgers Waterbelang (44)
9. ChristenUnie (24)
10. De Groenen - Piraten (8)
11. De VrijeLijst (5)
12. Actief voor Water (6)
13. Nederland met een PLAN (S.V.P.) (6)
14. Partij voor de Dieren (15)
15. Belang van Nederland (BVNL) (8)
16. BBB (16)
 
 
 
 
 
 
 
 
** Totaal 583 kandidaten ** ** Totaal 339 kandidaten **

Bron: PepProductions, woensdag 15 maart 2023

naar Marker Nieuws indexpagina