naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 12 maart 2023
Livestream vanuit de Grote Kerk
'3e zondag van de Veertigdagentijd'
Voorganger : Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar
Organist : Hans Jütte
Kosters : Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Kerk in Actie, Kinderen in de knel
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 12 maart 2023   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 9 maart 2023

naar Marker Nieuws indexpagina