naar Marker Nieuws indexpagina
Heringebruikname Patmoskerk na Eunice
Openingswoorden van CeesJan Visser, zondag 5 maart 2023
De schade aan de Patmoskerk na Eunice
 
Gemeente, beste mensen, welkom in de kerk, fijn dat u er bent.
 
Het was een goed idee toen iemand vanuit de kerkrentmeesters vroeg: Moeten we niet aandacht besteden aan de heringebruikname van de Patmoskerk.
Dat doen we dan ook en wel nu.
Voor het weekend van 18 februari vorig jaar werd er al gewaarschuwd: Storm op komst uit het noordwesten. Nu zijn we hier op Marken wel wat gewend, maar het zou serieus worden. Er was al een naam bedacht voor de storm en dan weet je, dan wordt het heftig. U weet het vast niet meer maar de storm kreeg de naam van een bijbelse figuur, een vrouw, de moeder van TimotheŁs: Eunice
Haar naam betekent: goede overwinning, goede zegen. Voor de Patmoskerk was het geen goede zegen want de storm was krachtig, de regen zorgde voor nog veel meer schade.
U hebt de fotoís kunnen zien, die gemaakt zijn vlak na de storm en in de periode erna.
Mensen die de schade zagen, de kosters, de kerkrentmeesters, die zich verantwoordelijk voelen voor de gebouwen, zullen niet gedacht hebben: Alle zegen komt van boven! Storm en regen hadden hun verwoestend werk gedaan: dikke schade!
 
Maar bij alle tegenslag zijn er altijd mensen, die weten wat ze moeten gaan doen.
U kent de uitdrukking: Laten we maar Gods water over Gods akker laten lopen.
Deze uitdrukking heeft 2 verschillende betekenissen: 1) zich niet bezorgd maken. 2) de zaken op hun beloop laten, afwachten en niks doen.
De reactie van betrokkenen op de grote schade, die ontstaan was, past bij de eerste betekenis: Je niet bezorgd maken, maar de tweede betekenis paste niet: afwachten en niks doen was geen optie. Dus niet Gods water over Gods akker laten lopen.
 
Op de maandag werd al begonnen met een noodvoorziening. Veel handen waren nodig en die waren er ook. In de kortste tijd was het gebouw weer water en windvast.
Toen volgden de onderhandelingen met de verzekeraar. De naam van de verzekeraar is DONATUS en dat betekent: door God geschonken, maar er moest toch veel onderhandeld worden en veel offertes gingen heen en weer, de kerkrentmeesters verzamelden het geld van alle kanten en toen het geld er was moest er gepland worden. Dat heeft een hele tijd geduurd. Vanaf de kerstdagen werd dit gebouw gesloten en zijn de vakmensen en de vrijwilligers (vaak oud-vakmensen) aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn. Prachtig. Er is mij op het hart gebonden dat ik geen namen moet gaan noemen van mensen, die een bijdrage in financiŽle, bestuurlijke of praktisch uitvoerende zin, hebben geleverd.
Ik mocht wel twee ondernemende dorpsgenoten noemen, die met hun bedrijf een grote prestatie hebben geleverd namelijk: Zeeman Marken, installatiebedrijf en Arnold Uithuisje de aannemer.
Mannen: Hartelijk dank.
 
Ik hoop dat u straks blijft koffiedrinken met taart en als u dan denkt volgens mij heeft die of die als vrijwilliger een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de schade: Geef hem of haar een hartelijk hand vanuit de grond van uw hart.
 
Een kerkelijk gebouw is meer dan zomaar een gebouw, het is geen heilige plaats, maar wel een ruimte waarin en waar vanuit we ons christelijk geloof vorm geven en beleven. Dat wordt mooi verwoord in lied 276, een lied van Huub Oosterhuis.
We zingen vers 1 en 3 en dan volgen we de gebruikelijke orde van dienst.
 
 
Onderstaand wat foto's van net na de storm en daarna.....
Met dank aan Klaas Zondervan voor de foto's

Bron: CeesJan Visser, woensdag 8 maart 2023

naar Marker Nieuws indexpagina