naar Marker Nieuws indexpagina
Woensdag 15 maart : Verkiezingen Provinciale Staten 2023

#PS2023

Aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 doen 23 partijen mee in Noord-Holland.
Benieuwd waar de partijen voor staan? Klik op de partijnamen voor meer informatie.
 
1. Forum voor Democratie
2. GROENLINKS
3. VVD
4. D66
5. Partij van de Arbeid (PvdA)
6. CDA
7. Partij voor de Dieren
8. PVV (Partij voor de Vrijheid)
9. SP (Socialistische Partij)
10. ChristenUnie
11. DENK
12. 50PLUS
13. Volt
14. Belang van Nederland (BVNL)
15. Nederland met een PLAN (SVP)
16. Piratenpartij
17. JA21
18. AWP voor water, klimaat en natuur
19. Onafhankelijke Politiek-NH (OPNH)
20. BBB
21. Namens Noord-Hollanders.
22. CODE ORANJE
23. JEZUS LEEFT
 

#PS2023

De provincie Noord-Holland kent drie kieskringen: Amsterdam, Haarlem en Den Helder. Waterland valt in kieskring 'Den Helder'.
 Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten 
 
Twee Markers staan op de kandidatenlijsten:
J.A. Olivier, lijst 1, Forum voor Democratie, nummer 6
Jacob Kes, SP, lijst 9, Socialistische Partij, nummer 4
 
Op woensdag 15 maart 2023 mag iedere inwoner van de provincie Noord-Holland die 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft, stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland.
 
Stempas en legitimatieplicht
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. Die krijgt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen thuisgestuurd. Met de stempas kan in elk stembureau in uw gemeente worden gestemd.
 
Om te stemmen heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. Identiteitsbewijzen zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U mag zich ook legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.
 
Alle stembureaus gaan om 7.30 uur open. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Tijd genoeg om uw stem te laten horen!
 
Volmacht en machtiging
Kunt u op 15 maart 2023 niet zelf stemmen? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Op de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Vul de volmacht volledig in. Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
 
Bent u vanwege een lichamelijk gebrek niet in staat zelf te stemmen? U kunt dan geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem. Overleg dit bij binnenkomst in het stemlokaal met de voorzitter van het stembureau.
 
Stemmen in een andere gemeente
Wilt u voor de verkiezing van Provinciale Staten in een andere gemeente stemmen dan uw eigen gemeente, vraag dan een kiezerspas aan. Met de kiezerspas kunt u binnen de hele provincie stemmen.
 
Rode potlood
Er wordt gestemd met een rood potlood. Nadat u uw stempas heeft ingeleverd aan het loket bij het stembureau, ontvangt u een stembiljet. Daarop staan de namen van de verkiesbare kandidaten van de deelnemende politieke partijen. Om te stemmen maakt u de witte stip in het stemhokje vr de naam van de kandidaat van uw keuze rood. Het formulier stopt u daarna in de stembus.
 
Blanco stemmen
U hebt ook de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen), maar niet bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor worden uitsluitend de geldige stemmen geteld.
 
Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als het niet-stemmen, geen enkele invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Om blanco te stemmen met behulp van een stembiljet kruist u geen enkel vakje aan.
 
 
Locaties voor stemmen op 15 maart 2023
 
Overzicht stembureaus in Waterland
 
Monnickendam
Gebouw Samuel, Kerkstraat 34, Monnickendam
Basisschool De Fuut, Avegaar 85, Monnickendam
Gemeentehuis, Pierebaan 3, Monnickendam
Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, t Spil 1, Monnickendam
Bibliotheek Waterland, t Spil 9, Monnickendam
Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1, Monnickendam
 Katwoude
Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 2, Katwoude
 Marken
Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken
 Broek in Waterland
Sportzaal De Havenrakkers, Nieuwland 32, Broek in Waterland
Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33, Broek in Waterland
 Zuiderwoude
Dorpshuis Zuiderwoude, Zuiderwoude Dorpsstraat 39, Zuiderwoude
 Ilpendam
Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1, Ilpendam
 Watergang
Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64A, Watergang
 

Bron: Provincie Noord-Holland, dinsdag 28 februari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina