naar Marker Nieuws indexpagina
Rapport over 'Sturing op de woningvoorraad Gemeente Waterland'
Opkoopbescherming, tweede woningbezit en toeristische verhuur
Aantal verkochte woningen door eigenaar-bewoners aan eigenaar-bewoners en investeerders 2018-2021 (pagina 18)
Woningbezit naar type eigenaren op Marken en in Waterland 2018-2021 (pagina 28)
 1) Onderzoeksrapportage RIGO in pdf   2) Motie 253-290 in pdf 
(Research en Advies Woon- Werk en Leefomgeving) (Gedateerd 11 november 2021)
(Gedateerd 8 december 2022)  
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 07, 17 februari 2023

Bron: Gemeente Waterland, zaterdag 18 februari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina