naar Marker Nieuws indexpagina
Voorlichting 'Moedige Moeders' op dinsdag 4 april 2023
Waar voor jongeren? 'De Zonnewijzer' /  Waar voor ouders? 'Het Trefpunt’

In de tijd waarin we leven is een belangrijk actueel thema het overmatig gebruiken van drank en drugs. Maar hoe herken je signalen hiervan bij vrienden of bij je eigen kind?
 
De Moedige Moeders uit Volendam geven op die en vele andere vragen graag antwoord.
 
Wanneer?
Dinsdag 4 april 2023, aanvang 19.30 uur
Waar voor jongeren?
Jeugdgebouw ‘De Zonnewijzer’, Kerkbuurt 7
Waar voor ouders?
Dorpshuis ‘Het Trefpunt’, Kerkbuurt 90
 
Moedige Moeders is een organisatie uit Volendam die voorlichting geeft over overmatig alcohol- en drugsgebruik. Hier kunnen ouders en jongeren terecht met vragen, opmerkingen of eigen ervaringen over dit onderwerp. Elke levensfase brengt nieuwe dingen. De fase van uitgaan en de grote wereld ontdekken - waarin je kind nu terecht gaat komen - kenmerkt zich voor de ouders vooral door bezorgdheid, onzekerheid en angst om los te laten. Er liggen immers heel wat verleidingen en gevaren op de loer. Een goede voorlichting en her uitwisselen van ervaringen met andere ouders kan hierbij heel waardevol zijn.
 
De Preventie-ouders van Moedige Moeders bieden hiervoor de gelegenheid. Hoe ga je de discussie met je kind aan in deze fase van de opvoeding? Het onderwerp alcohol- en drugsgebruik is dan een belangrijk onderwerp en ook binnen onze gemeente helaas nog steeds actueel. De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de nare gevolgen van middelenmisbruik. Verslaving, schulden en ontwrichte gezinnen. Het gebeurt allemaal. Maar het hoeft niet! Het is als ouder belangrijk om dit je kind mee te geven. Maar hoe doe je dat? Hoe houd je voeling met de belevingswereld van je kind, die toch heel anders is clan die van de ouders? En hoe maak je afspraken die je kind begrijpt en ook wil nakomen?
 
Tijdens de voorlichting op dinsdag 4 april worden ouders en jongeren los van elkaar op twee verschillende locaties, geďnformeerd met de voor hun doelgroep passende informatie. Hierbij zullen voornamelijk eigen ervaringen en vooral veel informatie worden gedeeld.
 
Is dit voor jou/jullie (kind en/of ouders) een interessant thema en wil je hierbij aanwezig zijn? Laat dit dan voor vrijdag 24 maart weten door je aan te melden via: jeugdraadmarken@gmail.com.

De Jeugdraad Marken is een werkgroep van de
'activeren, adviseren en verbinden'

Bron: Jeugdraad Marken, zaterdag 11 februari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina