naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 5 februari 2023
Livestream vanuit de Grote Kerk
'De vijfde zondag na Epifanie'/ (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters : Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Project Waterlandse DiaconieŽn
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 5 februari 2023   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 2 februari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina