naar Marker Nieuws indexpagina
Deze week aanslag gemeentelijke belastingen 2023 in de brievenbus
 
Deze week ontvangt u de aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting in uw brievenbus. Bij de onroerende zaakbelasting vindt u ook weer de WOZ-waarde van het pand. Voor meer informatie kijk op https://www.waterland.nl/product/woz-waarde-en-taxatieverslag-inzien.
 
Digitaal regelen
U kunt veel digitaal regelen met uw DigiD. Ga naar www.waterland.nl/belastingen.
 
 Dit kunt u digitaal doen:
1. De WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning bekijken;
2. Automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen;
3. Bezwaar maken tegen uw gemeentelijke aanslag en/of WOZ-beschikking.
 
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst contact op met ons. Dit kan via telefoonnummer 0299 658 566. Wilt u na het contact met ons alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening (= 31 januari, dus tot en met 14 maart 2023) van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dat kan bij voorkeur via het digitale loket van onze belastingbalie: www.waterland.nl/belastingen
 
Ook kunt u dit schriftelijk doen. Stuurt u deze dan aan:
Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam
of mail naar gemeente@waterland.nl.
 
Kwijtschelding
Wie een inkomen heeft rond bijstandsniveau en nauwelijks vermogen heeft, kan in aanmerking komen voor kwijtschelding. U kunt hiervoor een kwijtscheldingsformulier vinden op https://www.waterland.nl/product/kwijtschelding-belastingen-en-heffingen.
 
Gratis bezwaar maken!
Er zijn veel bureaus die aanbieden gratis bezwaar voor u te maken. Dit lijkt gratis voor u, maar deze bureaus verdienen geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet overmaken als de waarde verlaagd wordt. Dit is al snel 750,-. Als u ons eerst belt, dan kunnen we samen kijken of de waarde goed is. Is dat niet het geval, dan passen we de waarde aan.
 
Heeft u verder nog vragen?
Kijk op de website www.waterland.nl/belastingen voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met de gemeente Waterland, telefoonnummer 0299 658 566 of mail naar gemeente@waterland.nl.
 
 
  Toelichting gemeentelijke belastingen Gemeente Waterland 2023 in pdf  
  Opvragen van taxatieverslag woning / garage etc. via DigiD 
 De verschillen tussen 2023 en 2022 kunt u vinden via deze link 
Meer informatie over de WOZ beschikking op de website van de gemeente Waterland
Tarieven van omringende gemeenten 2023-2024 in pdf
  Toelichting welke bij het papieren / digitale aanslagbiljet was gevoegd in pdf  
www.WOZwaardeloket.nl

Bron: PepProductions, vrijdag 27 januari 2023

naar Marker Nieuws indexpagina