naar Marker Nieuws indexpagina
Woningbouw op terrein van Sportvereniging Marken
 
De stand van zaken per heden bij de bouwwerkzaamheden bij Sportvereniging Marken is als volgt:
 
De opslag loods is gereed en in gebruik. Het nieuwe B-veld is eveneens gereed, wel zijn er enkele plekken met weinig gras. Dit nieuwe veld is voorzien van een regeninstallatie welke in de wintermaanden uit staat en afgesloten is.
 
De werkzaamheden voor het verplaatsen van de fietsenstalling zullen naar alle waarschijnlijkheid in Q1 van 2023 starten en de groenstrook met bomen tussen A-veld en het nieuwe B-veld wordt nog aangepakt door de gemeente Waterland, omdat hier veel water blijft staan na een fikse regenbui, zo is gebleken.
 
Naar aanleiding van de co÷rdinatiebehoefte tussen S.V. Marken met uitvoerende partij HSB Bouw, samen met een vertegenwoordiging van de Stichting Eilandraad Marken is op woensdag 23 november een bespreking geweest over de huizenbouw op en rondom ons sportcomplex. Hieruit is het een en ander naar voren gekomen.
 
De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het bouwterrein zullen starten in Q4 van 2022 (daar wordt momenteel aan gewerkt). Hierbij valt onder meer te denken aan geotechnische berekeningen voor de ophogingen voor de woonterpen (in feite net als bij de ophogingen voor het nieuwe B-veld) en zijn volgens planning gereed eind in Q1 van 2023. In Q2 van 2023 zal de aangevraagde omgevingsvergunning worden ontvangen (inclusief kapvergunning) en kan de daadwerkelijke uitvoering voor het bouwrijp maken van het bouwterrein starten. Dit zal ongeveer een jaar in beslag nemen.
 
Vervolgens zal in Q4 van 2023 tot Q1 van 2024 de verkoop van de te bouwen huizen starten. Bij voldoende verkochte huizen zal in Q2 van 2024 worden gestart met de daadwerkelijke bouw hiervan.
 
Gezien de bovenstaand uitgezette planning zal het nieuwe B-veld in gebruik genomen moeten worden rond maart/april 2023, om zo geen raakvlakken met de bouw of het bouwrijp maken te krijgen.
 
Uit het overleg volgde tevens dat er enige discrepantie is tussen de bouwtekeningen van HSB Bouw en de tekeningen waar S.V. Marken van uit gaat nadat het nieuwe B-veld en de opslagruimte is gerealiseerd, inclusief de nieuwe fietsenstalling. HSB Bouw zal, waar mogelijk, de ontwerptekeningen aanpassen zodanig dat alle uitgangspunten op elkaar aansluiten.
 
Het is verder de bedoeling dat de twee terpen (de Oosterterp het oude B- & C-veld en de Westerterp op het huidige parkeerterrein) gelijktijdig zullen worden aangelegd. Hierdoor zal de huidige parkeergelegenheid op het bestaande parkeerterrein verloren gaan. Er zal voor voldoende vervangende parkeergelegenheid worden gezorgd. Hoe dit zal gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar S.V. Marken zal altijd voldoende parkeergelegenheid hebben, voor, tijdens en na de bouw van de huizen.
 
In januari 2023 zal een vervolgoverleg worden gehouden waarin onder meer de oplossingen voor bovengenoemde discrepanties zullen worden besproken.
 
Informatie is afkomstig uit programmablad S.V. Marken - OSV (zaterdag 3 december 2022)

Bron: Sportvereniging Marken, maandag 5 december 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina