naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 4 december 2022
Livestream vanuit de Grote Kerk
2e zondag van de Advent
Voorganger : Ds. Arnolt Stijf uit Ede
Organist : Dirk Kes
Kosters :  Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 4 december 2022   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Bron: Protestants Marken, donderdag 1 december 2022
   naar Marker Nieuws indexpagina