naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad brengt Verduurzaming Monumenten onder aandacht van CdK
Tijdens werkbezoek aan gemeente Waterland op woensdag 2 november
Cees van Altena met de presentatie verwerkt op een USB stick en geplakt op het dak van 'onze' vuurtoren
 
Woensdag 2 november bracht de Commissaris van de Koning (CdK) in de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, een ambtsbezoek aan de gemeente Waterland. De commissaris legt binnen zijn ambtstermijn één keer aan alle gemeenten in de provincie een ambtsbezoek af en nu was Waterland aan de beurt. Burgemeester Van der Weele ontving hem in het gemeentehuis in Monnickendam onder muzikale begeleiding van Christelijke muziekvereniging 'Juliana' uit Marken.
 
 Het programma was in grote lijnen:
Ontvangst
Besloten lunchbijeenkomst
Presentatie over het woningbouwgebied Galgeriet
Kennismaking met de kernraden
Openbaar gesprek met gemeenteraad
Einde programma
 
Programma ambtsbezoek CdK aan de gemeente Waterland in pdf
 
Kennismaking met de kernraden
'De Bierderij' in Monnickendam was de locatie voor het overleg met de acht kernraden in de gemeente Waterland.
 
  Stichting Dorpsraad Broek in Waterland
  Stichting Dorpsraad Ilpendam
  Stichting Polderraad Katwoude
  Stichting Eilandraad Marken
  Stichting Stadsraad Monnickendam
  Stichting Dorpsraad Uitdam
  Vereniging Dorpsgemeenschap Watergang
  Stichting Dorpsraad Zuiderwoude
 
Elke kernraad kreeg een eigen tafel waar de CdK en de burgemeester dan langs kwam, waarbij iedere kernraad vijf minuten kreeg om zich te presenteren en een voor hun belangrijk onderwerp te bespreken.
 
Stichting Eilandraad Marken
In de gedachte dat de CdK al een gehele dag onderweg zou zijn, doodmoe zou worden van alle lokale onderwerpen, had de Eilandraad gekozen voor een onderwerp dat alle kernen en heel Nederland momenteel aangaat:
 
"Verduurzaming en dan met name van monumenten"
 
Omdat vijf minuten veel tekort is om kennis te maken en het één en ander onder de aandacht te brengen, had de Eilandraad het onderwerp in een presentatie verwerkt en dit op een USB stick op het dak van 'onze' vuurtoren geplakt en het tezamen met de 'Toekomstvisie 2021-2025' overhandigd. Dit met een kleine toelichting van de voorzitter van de Eilandraad, Cees van Altena, dat de CdK het onderwerp van de Eilandraad op een voor hem passend moment eens rustig kan lezen en bij eventuele vragen hij de voorzitter van de Eilandraad altijd kan bellen.
 
Eilandraad 'Onbetaalde afdeling' van de gemeente Waterland
Op de vraag hoe de samenwerking van de Eilandraad met de gemeente Waterland verloopt, werd aangegeven dat die als prima wordt ervaren, maar ook met de kanttekening dat de Eilandraad momenteel dienst doet als een 'onbetaalde afdeling' van de gemeente Waterland die zorg draagt voor adviezen aan de gemeente, communicatie namens gemeente en het creëren van  draagvlak voor de gemeentelijke initiatieven onder de Marker inwoners.
 
Tevens maakt de Eilandraad het de gemeente Waterland gemakkelijk om een vijf jaarlijkse visie te presenteren, die als naslagwerk voor de politiek kan dienen waar het Marken betreft. Dit kon niet anders dan bevestigd worden door de burgemeester.
 
De voorzitter van de Eilandraad had vooraf gevraagd om als laatste de CdK te spreken, waarbij de Eilandraad dit overleg kon afsluiten met een borrel en toost op Marken. Na de suggestie om dat met de biersoort 'De Maagd Van Marken' te doen kon van Altena de CdK overtuigen dat dit een unieke gelegenheid was om op deze wijze (met een Maagd) kennis te maken met Marken.
 
Van links naar rechts : Kabinetschef Sabine de Kroon, CdK Arthur van Dijk, burgemeester Marian van der Weele en Cees van Altena
Foto's: Emmy Miedema

Bron: PepProductions, donderdag 3 november 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina