naar Marker Nieuws indexpagina
Janny Zondervan neemt na 6 jaar afscheid van Marker Oranjevereniging
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' op vrijdagavond 28 oktober in dorpshuis Het Trefpunt, heeft Janny Zondervan-Zeeman na zes jaar afscheid genomen van het bestuur.
 
Janny werd toegesproken door Nelie Springer-Zeeman. Zij benoemde allerlei zaken waar Janny aan heeft meegewerkt in al die zes jaren. Namens het bestuur bedankte Nelie Janny en overhandigde haar een bos bloemen en een cadeau.
 
Afscheidswoorden van Nelie namens de COV Marken in pdf

Bron: PepProductions, vrijdag 28 oktober 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina