naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwe B-veld S.V. Marken overgedragen aan Gemeente Waterland
Het nieuwe B-veld van Sportvereniging Marken is woensdag 26 oktober officieel overgedragen door de aannemers aan de eigenaar, de gemeente Waterland. Sportvereniging Marken huurt het veld van de gemeente Waterland.
 
De overdracht vond plaats in aanwezigheid van de voorzitter Eilandraad Marken, Cees van Altena, bestuur van Sportvereniging Marken, twee vertegenwoordigers van de gemeente Waterland en vertegenwoordigers van de aannemers.
 
Voorlopig wordt het 'oude' B-veld nog gebruikt, zodat het gras van het 'nieuwe' B-veld zich nog beter kan ontwikkelen.
 
Met dank aan Chardy van Riel voor de foto's
 
Onderstaande tekst komt uit programmaboekje van de wedstrijd S.V. Marken - S.V. Zandvoort:
Woensdag 26 oktober 2022 is de oplevering van het nieuwe B-veld geweest. Sinds ruim anderhalf jaar is er een ware metamorfose geweest achter kantine 'Nooitgedacht'. Waar eerst 'het Meertje’ lag, ligt nu een prachtig nieuw natuurgrasveld, inclusief beregeningsinstallatie, dat voldoet aan alle eisen van de KNVB.
 
Formeel kan er op gespeeld worden, echter het gras heeft volgens deskundigen nog onvoldoende tijd gehad om te wortelen. Om die reden wordt nog gewacht met het bespelen van dit veld. Vandaar ook nog steeds het vriendelijke doch dringende verzoek dit veld niet te betreden. Bovendien ligt het ‘oude’ (huidige) B-veld er prima bij en wordt zolang gebruikt als tweede speelveld van Sportvereniging Marken.
 
Wat wel een grote rol speelt is, wanneer de eerste werkzaamheden voor de huizenbouw zullen gaan beginnen. Deze werkzaamheden zijn voorlopig geotechnisch van aard (grondophogingen etcetera), maar betekent wel dat hierdoor het nieuwe veld in gebruik moet worden genomen. Voorlopig staan deze werkzaamheden gepland voor het tweede kwartaal  in 2023, maar dat is een ruim begrip. Het kan in april zijn, maar ook in juni.

Bron: PepProductions, donderdag 27 oktober 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina