naar Marker Nieuws indexpagina
Verhoging bekostigingsplicht Omroep PIM ziet Waterlands college niet zitten
 
Bekostigingsplicht
Gemeenten zijn wettelijk verplicht de lokale publieke omroep te bekostigen, daarom heet het ook geen subsidie maar ‘bekostigingsplicht’. Het Gemeentefonds heeft als richtbedrag € 1,39 per huishouden opgenomen (=2021).
 
Gemeente Waterland
In de gemeente Waterland zijn ongeveer 7.412 huishoudens: Het richtbedrag is € 1,39 * 7.412 : € 10.303,-. De gemeente Waterland hanteerde in 2021 een richtbedrag van € 2,26. 7.412 * € 2,26: € 16.750,- (afgerond). Over 2022 verhoogd met 1,90% (= € 320):  € 17.070,-, is € 2,30 per huishouden.
 
Gemeente Edam-Volendam
De Lokale Omroep Volendam Edam (L.O.V.E.) kreeg in 2021 € 34.310,-. (bron: Jaarstukken LO.V.E.). In Edam-Volendam zijn ongeveer 15.565 huishoudens: € 34.310 / 15.565 : € 2,20.
 
Gemeente Landsmeer
De Lokale Omroep Landsmeer (L.O.L.) krijgt over 2022 € 18.000,-. (bron: Begroting gemeente Landsmeer). In Landsmeer zijn ongeveer 4.901 huishoudens: € 18.000 / 4.901 : € 3,67.
 
(Bron aantal huishoudens: allecijfers.nl)
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 42, 21 oktober 2022

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 21 oktober 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina